Kostel sv. Mikuláše v Orasicích – restaurování malovaného stropu

Barokní malovaný kazetový strop lodi nevyužívaného kostela sv. Mikuláše v Orasicích u Loun patřil dlouhodobě k vážně ohroženým uměleckým památkám regionu. Po opravě střechy a konsolidaci konstrukce bylo v letech 2013–2015 přistoupeno jeho k postupnému restaurování.

Při detailním průzkumu byla objevena signatura litoměřického biskupského malíře Kryštofa Tietzeho s datací k roku 1703 na soklu jedné z malovaných sloupových architektur. Centrální část představuje apoteózu titulárního světce sv. Mikuláše obklopenou putti s atributy biskupské hodnosti, vnější obvodová pole pak výjevy ze svatomikulášské legendy. Originální malba se zde většinou zachovala jen s lokálními přemalbami, které byly po důsledné fixaci uvolňující se malířské vrstvy sejmuty na originál. Západní část s výjevem sv. Cecilie a hudbou andělských kůrů v doprovodu puttů s invokacemi byly s ohledem na lepší dostupnost ze západní empory r. 1903 celkově přemalovány; s ohledem na minimální dochovalost originální malby bylo nutno tuto přemalbu převážně respektovat. V průběhu restaurování bylo dále nutno se vyrovnat vedle truhlářských oprav s napodobivými retušemi malovaných partií zničených hnilobou a zatékáním včetně poškozené nápisové složky; německé frakturní nápisy na obvodové liště s ohledem na torzální dochovalost byly přiznány a retušovány jen v identifikovatelných partiích. Příležitostná prezentace tohoto ikonograficky ojedinělého stropu je předpokládána po dokončení prací na stěnách lodi.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Jilemnice, kostel sv. Alžběty, detail dřevořezu „Křest etiopského dvořana“, polovina 18. století | © NPÚ, ÚOP v Liberci

Archeologický výzkum v areálu zámku v Jilemnici odhalil v základových partiích zahradního domku a v ploše zámeckého parku pozůstatky gotického kostela sv. Alžběty....

Rotunda sv. Václava na Malé Straně

Raně středověká rotunda sv. Václava byla objevena v roce 2004 při záchranném archeologickém výzkumu, který probíhal v souvislosti s rekonstrukcí budovy...

Cena NPÚ
Restaurovaný deskový strop v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách (foto Romana Balcarová)

Barokní hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách z roku 1719 představuje podélnou stavbu s půlkruhovým závěrem a tříosým průčelím. V souvislosti s celkovou obnovou kaple...