Kostel sv. Mikuláše v Orasicích – restaurování malovaného stropu

Barokní malovaný kazetový strop lodi nevyužívaného kostela sv. Mikuláše v Orasicích u Loun patřil dlouhodobě k vážně ohroženým uměleckým památkám regionu. Po opravě střechy a konsolidaci konstrukce bylo v letech 2013–2015 přistoupeno jeho k postupnému restaurování.

Při detailním průzkumu byla objevena signatura litoměřického biskupského malíře Kryštofa Tietzeho s datací k roku 1703 na soklu jedné z malovaných sloupových architektur. Centrální část představuje apoteózu titulárního světce sv. Mikuláše obklopenou putti s atributy biskupské hodnosti, vnější obvodová pole pak výjevy ze svatomikulášské legendy. Originální malba se zde většinou zachovala jen s lokálními přemalbami, které byly po důsledné fixaci uvolňující se malířské vrstvy sejmuty na originál. Západní část s výjevem sv. Cecilie a hudbou andělských kůrů v doprovodu puttů s invokacemi byly s ohledem na lepší dostupnost ze západní empory r. 1903 celkově přemalovány; s ohledem na minimální dochovalost originální malby bylo nutno tuto přemalbu převážně respektovat. V průběhu restaurování bylo dále nutno se vyrovnat vedle truhlářských oprav s napodobivými retušemi malovaných partií zničených hnilobou a zatékáním včetně poškozené nápisové složky; německé frakturní nápisy na obvodové liště s ohledem na torzální dochovalost byly přiznány a retušovány jen v identifikovatelných partiích. Příležitostná prezentace tohoto ikonograficky ojedinělého stropu je předpokládána po dokončení prací na stěnách lodi.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Výstava BEZ HRANIC

Unikátní expozice představila vynikající díla gotického období z celé krušnohorské oblasti – památky sochařské i malířské, liturgické předměty z ušlechtilých kovů,...

Konojedy u Úštěku, Kostel nanebevzetí Panny Marie – po obnově

V srpnu 2016 byly úspěšně dokončeny stavebně restaurátorské práce projektu revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie. Cílem projektu financovaného z EHP a tzv....

Cena NPÚ

Areál Lorety, který přiléhá ke kapucínskému klášteru, byl vybudován podle plánů L. Hildebrandta v průběhu 1. poloviny 18. století (na poč. 18. stol. loretánská chýše, v...