ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge

Cílem projektu je posílení emocionálního pouta domácího obyvatelstva ke společnému česko-německému hornickému dědictví a prohloubení porozumění jeho obrovského globálního významu. Skrze rozvoj vzdělávacích formátů bude společné kulturní dědictví zviditelněno, čímž bude dlouhodobě zajištěno jeho zachování. V rámci předkládaného projektu proběhne na české i německé straně Krušnohoří rozbor stávajících materiálů, programů a vzdělávacích nabídek a poté bude vytvořena jednotná koncepce jeho prezentace.

NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem se aktivně podílí na řešení projektu Naše kulturní dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Projektoví partneři:

  1. Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte, Freiberg – Lead partner
  2. Welterbekoordination Sachsen – PP1
  3. Förderverein Montanregion e. V. – PP2
  4. Institut Heritage Studies – Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie GmbH, PP3
  5. Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s. – PP4
  6. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, PP5
  7. Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem, PP6

Cílové skupiny:

Projekt cílí na širokou skupinu obyvatel – žáky a učitele základních škol a gymnázií (vytvoření digitální mapy obsahující informace o památkách a didaktické listy pro multidisciplinární výuku dějepisu, zeměpisu a geologie; workshopy pro učitele; vzorové exkurze; projektová výuka); univerzitní studenty (příprava a realizace přednáškového cyklu „Montánní region Krušnohoří a jeho role ve společenském a kulturním transferu mezi Čechami a Saskem“ pro studenty studijního programu Historické vědy FF UJEP); seniory navštěvující přednášky U3V UJEP; širokou veřejnost (vydání dvoudílného průvodce vyzdvihujícího kulturně-historické hodnoty Krušnohoří); provozovatele a správce statků kulturního a světového dědictví (školení v oblasti vzdělávání a zprostředkování).

Milníky projektu:

PP

Č.

Označení milníku

LP

1

Rozbor a vyhodnocení aktuální nabídky vzdělávacích a zprostředkovatelských materiálů jednotlivých součástí památek nominovaných na kulturní dědictví s cílem vytvořit přesahující koncept rozvoje

LP

2

Proškolení provozovatelů jednotlivých součástí památek světového dědictví a turistických cílů v oblasti vzdělávání a zprostředkovávání

PP1

1

Organizace a realizace zahajovací konference na téma „Vzdělávání a zprostředkovávání světového dědictví“

PP1

2

Rozbor stávajících vzdělávacích a zprostředkovacích nabídek a vyhodnocení a rozvoj konceptů pro zprostředkování světového a kulturního dědictví v Sasku

Výstupy:

V rámci projektu vzniká mapa montánních památek s odborným obsahem a tyto informace budou následně využity pro edukační listy. Mapa bude zahrnovat jednotlivé tipy kulturního dědictví, které je dochováno na území Ústeckého a Karlovarského kraje. Počátky mapového projektu viz: http://fzp.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=97c414960e584047a065556d2a6c7abe