August Frind: „dvorní“ malíř mecenášské rodiny Dittrichů (1852–1924) z Krásné Lípy – přednáška na zámku Krásné Březno

Autoportrét Augustra Frinda

Přednáška Gabriely Jeřábkové představí životní etapy krásnolipského rodáka a jeho provázanost s rodinou průmyslníka Karla Dittricha, díky jehož finanční podpoře mohl August Frind vystudovat prestižní drážďanskou Akademii.

Velký díl přednášky bude věnován mauzoleu rodiny Dittrich postaveného spolu s kotelnou v letech 1888–1889 v Krásné Lípě dle plánů berlínského profesora Julia Karla Raschdorfa, ale i dochovaným dílům v polském Żyrardówe, kde roku 1857 firma Hielle – Dittrich zakoupila od polské banky textilní přádelnu. Sbírku obrazů a dalších písemností odkázal August Frind za svého života městu Krásná Lípa, avšak po 2. světové válce byla jeho pozůstalost převezena do muzea v Rumburku, kde je postupně představována veřejnosti.

  • Plakát na tisk ke stažení v JPG.

Termín dalších přednášek ÚOP v Ústí nad Labem naleznete na této stránce.

Související akce

Život a dílo Vincenze Pilze – výstava na zámku Krásné Březno

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Zámek Krásné Březno – odborné pracoviště NPÚ (otevřeno jen všední dny)

5. 6. 2017 – 9. 6. 2017

10.00 – 15.00