Přednáškové cykly pro veřejnost

Přednášková činnost pro laickou i odbornou veřejnost v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem (zámek Krásné Březno) pokračuje i v roce 2016. Přednášky zaměstnanců ústeckého ÚOP se opět konají jednou měsíčně – v letošním roce jsou vždy v pondělí převážně od 16 hod. Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný.

 • 18. ledna 2016 – M. Pavlíková: Státní hornické kolonie v severních Čechách
 • 15. února 2016 – J. Bureš: Fenomén kolonie: architektura a každodennost
 • 14. března 2016 – J. Leibl: Drobné památky v Libouchci
 • 18. dubna 2016 (Mezinárodní den památek – přednáška výjimečně od 13 hod.) – J. Tóthová: Voda v obraně pevnostního města Terezín
 • 16. května 2016 – V. Honys: Barokní malovaný strop lodi kostela sv. Mikuláše v Orasicích
 • 13. června 2016 – J. Peer: Obnova Šluknovského výběžku ve 21. století – vzestupy a pády památkové péče
 • červenec a srpen – prázdniny
 • 5. září 2016 – T. Peerová: Umělecké předměty z ústeckých vil
 • 10. října 2016 – K. Mádlová: Mírové náměstí v Ústí nad Labem v průběhu času
 • 14. listopadu 2016 – M. Bartoš: Bezvěžové kostely na Litoměřicku v 17. a 18. století 
 • 5. prosince 2016 (ze zdravotních důvodů přesunuto na červen 2017)

 

 • 9. ledna 2017 – S. Flesar: Nová využití pro staré kostely – dvacet let poté

 • 13. února 2017 – M. Páral: W. A. Hablik – krystalické vize

 • 13. března 2017 – J. Leibl: Drobné památky Jiříkova

 • 10. dubna 2017 – J. Zajíc: Architektura českých menšinových škol na Teplicku do roku 1938.

 • 15. května 2017 – L. Radová: Chmel je naše zlato

 • 12. června 2017 – G. Jeřábková: Dittrichové – mecenáši krásnolipského malíře Augusta Frinda

Před zahájením přednášky je možno zakoupit publikace NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, případně si prohlédnout aktuální výstavu v atriu zámku.

Kontakt pro objednání publikací: Ing. arch. Daniel Vágner, tel. +420 472 704 843, +420 778 403 915, e-mail: vagner.daniel@npu.cz