Výstavy ÚOP v Ústí nad Labem

Naše pracoviště prezentuje veřejnosti výsledky své činnosti také formou putovních výstav, které je možno zapůjčit.

Výstava Architektura ve službách první republiky v Ústeckém kraji

Aktuálně probíhající výstava v atriu zámku Krásné Březno, sídle ÚOP NPÚ v Ústí nad Labem

Výstava představuje na třiceti vybraných stavbách z Ústeckého kraje vývoj a směřování meziválečné architektury, které do značné míry ovlivnil rozpad rakouské monarchie.
Vznik samostatné Československé republiky se časově kryje se změnou architektonického smýšlení, které lze v rámci stávajícího kraje spojovat s národní příslušností autorů nebo investorů jednotlivých staveb. Českým prostředím ovlivněná architektura reprezentující novou republiku pronikala do ryze německých oblastí Ústeckého kraje v omezené míře a téměř výhradně byla spojena se státními zakázkami.

Informace o všech výstavách ÚOP v Ústí nad Labem, které je možno zapůjčit:

Chcete si zapůjčit naši výstavu do prostor zámku, muzea, úřadu či knihovny? Nevíte, jak vhodně výstavu nainstalovat a zda termín již není obsazený? Ozvěte se nám, rádi vám poradíme.