Výstavy ÚOP v Ústí nad Labem

Naše pracoviště Národního památkového ústavu prezentuje veřejnosti výsledky činnosti odborníků především formou putovních výstav, máte-li zájem o zapůjčení některé výstavy, kontaktujte nás.

Nová putovní výstava ÚOP v Ústí nad Labem:

Výstava Architektura ve službách republiky

– v atriu zámku Krásné Březno, sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem, do 14. prosince 2018 v pracovní dny, více v odkazu.

Výstava představuje na třiceti vybraných stavbách z Ústeckého kraje vývoj a směřování meziválečné architektury, které do značné míry ovlivnil rozpad rakouské monarchie.
Vznik samostatné Československé republiky se časově kryje se změnou architektonického smýšlení, které lze v rámci stávajícího kraje spojovat s národní příslušností autorů nebo investorů jednotlivých staveb. Českým prostředím ovlivněná architektura reprezentující novou republiku pronikala do ryze německých oblastí Ústeckého kraje v omezené míře a téměř výhradně byla spojena se státními zakázkami.

Informace o všech výstavách ÚOP v Ústí nad Labem, které je možno zapůjčit:

Chcete si zapůjčit naši výstavu do prostor zámku, muzea, úřadu či knihovny? Nevíte, jak vhodně výstavu nainstalovat a zda termín již není obsazený – ozvěte se nám, rádi vám poradíme.