Ohrožené památky

Stav památkového fondu v Kraji Vysočina je relativně dobrý. Na seznamu ohrožených památek, tedy takových, které jsou jednoznačně v havarijním stavu a hrozí jim zánik, bylo v našem kraji v roce 2017 evidováno 7 nejohroženějších objektů (viz níže prvních 7 od shora) a několik dalších, jejichž stav je také alarmující. Příčinou chátrání bývá často nedostatečná údržba způsobená nevyjasněnými vlastnickými vztahy ke kulturní památce.

Vybrané ohrožené památky

Objekt fary je torzálním stavu. Střecha a krov zcela chybí. Budova je provizorně zastřešena vlnitým plechem. Výplně okenních a dveřních otvorů jsou vytlučeny.

Celý areál fary je v silně zanedbaném stavu. Zdivo fary zavlhá, omítka je degradována, mizí původně bohatý štukový dekor na fasádě. Barokní brána do areálu je v...

Stav je dlouhodobě havarijní, značně zchátralé a zavlhlé zdivo se drolí a obrůstá náletovou vegetací.

Dům je v silně zanedbaném stavu, bez průběžné důkladnější údržby. Bohatá, náročně řešená štuková výzdoba průčelí silně degraduje a místy již členění fasády úplně zmizelo.

Před začátkem oprav bylo zdivo narušeno četnými trhlinami způsobenými vlhkostí a zemním tlakem. Kritický byl stav zejména severní zdi, na níž bylo patrné výrazné...

Stavebně-technický stav budov je špatný. Objekt má narušenou statiku, zavlhající zdivo, poškozené či opadané omítky včetně vzácné sgrafitové výzdoby a střechy v...

Fyzická podstata objektu zaniká, značná část konstrukcí památky je destruována. Požárem v roce 2002 byla zničena východní část, která má dnes propadlou střechu i stropy...

Objekt byl ve špatném technickém stavu. V roce 2018 byla zahájena první etapa obnovy, další etapy by měly postupně navazovat.

Budova je dlouhodobě neudržovaná, narušená, její stav je místy havarijní.

Práce na obnově byly zahájeny v roce 2001 a trvají prakticky do současnosti. Památka je zařazena do Projektu záchrany architektonického dědictví.

Každoročně dochází k výměně části střešní krytiny, opravě komínů, klempířských prvků a dřevěných konstrukcí. Zámecký park se skleníky a hospodářský dvůr na obnovu teprve...

Na revitalizaci parku chybějí finance. Z původní sochařské výzdoby parku se řada soch ztratila nebo se dochovala pouze jako poškozená torza, která vyžadují zásah...

Hlavní objekt mlýna je stále v havarijním stavu a vyžaduje komplexní obnovu. Oprava areálu však již několik let stojí.

Zámeček je neobydlený a chátrá, omítky s bohatou štukovou výzdobou opadávají, zahrada degraduje. Nešťastná je poloha objektu v bezprostřední blízkosti stále funkční...

Na konci tisíciletí byl celý areál, původně patřící obci, na prodej. Bez základní údržby chátral, některé části jsou v havarijním stavu.

Zanedbaný park se zchátralými stavbami zarostlý nálety a zámecká budova v havarijním stavu byly výsledkem více než půl století devastace.

Dlouhodobou absencí jakékoliv údržby, necitelným provozem v minulosti i trvalým masivním zatékáním z poškozených střech byl způsoben havarijní stav na počátku tisíciletí.

Rozsáhlý areál není v úplně havarijním stavu, v tomto případě je památka ohrožena především z důvodu nejasnosti jejího budoucího využití.

Více než půl století trvala devastace areálu. Teprve po roce 1992, kdy objekt přešel do majetku města v havarijním stavu, bylo přistoupeno k alespoň základní obnově...

Hrobka je pozoruhodným dílem stavitelského umění. Generální oprava objektu byla již mnohokrát plánována, k realizaci ovšem nikdy nedošlo.

Neprávem opomíjený zámecký areál v Brtnici náleží k významným šlechtickým sídlům na Moravě. Objekt zámku je v havarijním stavu, trpí zanedbanou údržbou více než sto let.