Ohrožené památky

Stav památkového fondu v Kraji Vysočina je relativně dobrý. Na seznamu ohrožených památek, tedy takových, které jsou jednoznačně v havarijním stavu a hrozí jim zánik, bylo v našem kraji v roce 2015 evidováno 16 položek, přičemž příčinou chátrání bývá často nedostatečná údržba způsobená nevyjasněnými vlastnickými vztahy ke kulturní památce.

Vybrané ohrožené památky

Celé jedno křídlo zámku je v současné době bez využití a technický stav těchto prostor se rychle zhoršuje.

Budova je dlouhodobě neudržovaná, narušená, její stav je místy havarijní.

Práce na obnově byly zahájeny v roce 2001 a trvají prakticky do současnosti. Památka je zařazena do Projektu záchrany architektonického dědictví.

Každoročně dochází k výměně části střešní krytiny, opravě komínů, klempířských prvků a dřevěných konstrukcí. Zámecký park se skleníky a hospodářský dvůr na obnovu teprve...

Na revitalizaci parku chybějí finance. Z původní sochařské výzdoby parku se řada soch ztratila nebo se dochovala pouze jako poškozená torza, která vyžadují zásah...

Hlavní objekt mlýna je stále v havarijním stavu a vyžaduje komplexní obnovu. Oprava areálu však již několik let stojí.

Zámeček je neobydlený a chátrá, omítky s bohatou štukovou výzdobou opadávají, zahrada degraduje. Nešťastná je poloha objektu v bezprostřední blízkosti stále funkční...

Na konci tisíciletí byl celý areál, původně patřící obci, na prodej. Bez základní údržby chátral, některé části jsou v havarijním stavu.

Zanedbaný park se zchátralými stavbami zarostlý nálety a zámecká budova v havarijním stavu byly výsledkem více než půl století devastace.

Dlouhodobou absencí jakékoliv údržby, necitelným provozem v minulosti i trvalým masivním zatékáním z poškozených střech byl způsoben havarijní stav na počátku tisíciletí.

Rozsáhlý areál není v úplně havarijním stavu, v tomto případě je památka ohrožena především z důvodu nejasnosti jejího budoucího využití.

Více než půl století trvala devastace areálu. Teprve po roce 1992, kdy objekt přešel do majetku města v havarijním stavu, bylo přistoupeno k alespoň základní obnově...

Hrobka je pozoruhodným dílem stavitelského umění. Generální oprava objektu byla již mnohokrát plánována, k realizaci ovšem nikdy nedošlo.

Neprávem opomíjený zámecký areál v Brtnici náleží k významným šlechtickým sídlům na Moravě. Objekt zámku je v havarijním stavu, trpí zanedbanou údržbou více než sto let.