Inspirujte se

Podívejte se na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče a na to, co se povedlo.

Archeologický objev v Jihlavě – soubor vybavení královské mincovny

Při záchranném archeologickém výzkumu rekonstruovaného domu na Masarykově náměstí 21 v Jihlavě bylo v březnu roku 2022 na dvoře objeveno vybavení...

Sklářská pec v noci

Kraj Vysočina zůstává významnou sklářskou oblastí. Nejstarší doložené sklářské huti jsou zde zatím datovány do 16. století, lze ale předpokládat i...

Fragmenty mlýnského kola

Při archeologickém výzkumu, který předcházel stavbě silničního obchvatu Havlíčkova Brodu, byl na východním břehu Stříbrného potoka objeven relikt...

Zámecká kaple v Budišově, pohled na oltář

Kaple na zámku v Budišově je významná rozsáhlou vrcholně barokní výzdobou z 18. století. Po zestátnění zámku kaple a s ní i výzdoba chátrala, později...

Unikátní venkovská synagoga v Polici po obnově

Synagoga v Polici u Jemnice z roku 1759 představuje jedinečný příklad venkovské barokní synagogy, jaký není jinde v České republice doložen či zachován. V...

Cena NPÚ
Obnova krovu a střešního pláště kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě

Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě je od roku 2008 národní kulturní památkou. Vlastník, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, se o stavbu...