Inspirujte se

Podívejte se na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče a na to, co se povedlo.

Hlavní průčelí Staré radnice po celkové obnově

V roce 2017 byla dokončena komplexní obnova Staré radnice v Havlíčkově Brodě, která zahrnovala náročnou stavební rekonstrukci i restaurátorské práce na štukové výzdobě a...

Telč, Palackého č. p. 29 - uliční fasáda po obnově

Dům v Palackého ulici č.p. 29 v Telči se nachází na území městské památkové rezervace. Připojuje se k západní straně lodi kostela sv. Ducha. Kvalitně provedená obnova...

Zvláštní ocenění
Průběh obnovy fasády kostela Narození Panny Marie v Želivi

Současná podoba kostela Narození Panny Marie v areálu národní kulturní památky želivského kláštera je dílem Jana Blažeje Santiniho-Eichela z roku 1714. Patří k...

Areál usedlosti se středověkou tvrzí v Sudkově Dole na Pacovsku se nachází na západní hranici Vysočiny. Jde o unikátně zachovalou pozdně gotickou tvrz.

Zvláštní ocenění
Odkryv základů rotundy

Fara v Tasově v sobě skrývá původní kostelík, jehož přestavbou vznikla. Dalším unikátním objevem je šlechtická pohřební kaple s kosterními pozůstatky.

Zámek Červená Řečice

Zámek v Červené Řečici je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu.

Zvláštní ocenění