Inspirujte se

Podívejte se na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče a na to, co se povedlo.

Unikátní venkovská synagoga v Polici po obnově

Synagoga v Polici u Jemnice z roku 1759 představuje jedinečný příklad venkovské barokní synagogy, jaký není jinde v České republice doložen či zachován. V průběhu 20....

Cena NPÚ
Obnova krovu a střešního pláště kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě

Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě je od roku 2008 národní kulturní památkou. Vlastník, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, se o stavbu příkladným způsobem...

Fara v Křeči, v okrese Pelhřimov - pohled na průčelí budovy od kostela, po obnově v roce 2018, foto M. Čermák

Areál fary v Křeči, v okrese Pelhřimov, prošel pozoruhodnou a zdařilou obnovou v letech 2016 -2018. Materiálově, řemeslně i technologicky se mu z pohledu památkové péče...

Hlavní průčelí Staré radnice po celkové obnově

V roce 2017 byla dokončena komplexní obnova Staré radnice v Havlíčkově Brodě, která zahrnovala náročnou stavební rekonstrukci i restaurátorské práce na štukové výzdobě a...

Telč, Palackého č. p. 29 - uliční fasáda po obnově

Dům v Palackého ulici č.p. 29 v Telči se nachází na území městské památkové rezervace. Připojuje se k západní straně lodi kostela sv. Ducha. Kvalitně provedená obnova...

Zvláštní ocenění
Průběh obnovy fasády kostela Narození Panny Marie v Želivi

Současná podoba kostela Narození Panny Marie v areálu národní kulturní památky želivského kláštera je dílem Jana Blažeje Santiniho-Eichela z roku 1714. Patří k...