Badatelna

Systematicky spravujeme, využíváme a doplňujeme dokumentační sbírky a informační fondy, které obsahují písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci.

Dokumentační fondy a fotoarchiv - provozní doba:
pondělí   8.00–11.00     13.00–14.30
čtvrtek    8.00–11.00

Mimo uvedenou provozní dobu je možné domluvit návštěvu telefonicky na čísle +420 608 705 584, popřípadě e-mailem.
Archivář: Mgr. Miloslav Záškoda

Dokumentační fondy

  • Člení se podle druhu ukládaného dokumentu na dvě základní skupiny – na restaurátorskou a plánovou dokumentaci.
  • Restaurátorská dokumentace zahrnuje zprávy z restaurátorských akcí, restaurátorské záměry, posudky a laboratorní analýzy. Zprávy doprovází obvykle bohatá fotografická příloha zachycující stav před, v průběhu a po restaurování.
  • Sbírka plánové dokumentace sestává ze stavebních projektů, technických zpráv, výkresů, zaměření a plánů.

Při činnosti NPÚ vzniká velké množství dokumentů a to jak spisů úřední povahy, tak i dokumentace týkající se přímo rekonstrukce, restaurování, obnov a oprav kulturních památek a historických objektů. NPÚ tyto dokumenty shromažďuje, systematicky třídí a ukládá do určených spisoven, ať už v analogové či digitální podobě. Odborná projektová a restaurátorská dokumentace tvoří základ dokumentačních fondů ÚOP v Telči a je cenným informačním zdrojem, ze kterého čerpají odborní pracovníci památkové péče i zájemci z řad veřejnosti.

Velmi důležitou součástí dokumentačních fondů jsou stavebně historické průzkumy, které přinášejí mnoho cenných informací o stavební historii památkově významných objektů. Mezi plánovou dokumentací lze nalézt i materiály týkající se úprav historické zeleně, zámeckých i městských parků. Ve spisovně jsou stovky dokumentů ve správě NPÚ v Kraji Vysočina. Všechny dokumenty uložené na NPÚ v Telči pocházejí z období od 60. let 20. století do současnosti. Jen výjimečně se vyskytují dokumenty starší.