Medailonek ředitele

Ing. Libor Karásek

Funkci ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči nyní zastává od 1. 4. 2023.

Ing. Libor Karásek vystudoval stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně, obory pozemní stavitelství a provádění a řízení staveb. Absolvoval v roce 1989. V letech 1990–2007 pracoval jako vedoucí stavebního úřadu ve Slavonicích. Zde mj. zajišťoval obnovu kulturních památek a dalších staveb v majetku města Slavonice a administroval agendu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR (dále jen Program regenerace). V lednu 2008 byl jmenován ředitelem nově vznikajícího územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči. Tuto funkci zastával do
31. března 2012, kdy ji na vlastní žádost ukončil.

V roce 2010 byl zvolen do zastupitelstva města Slavonice a byl členem rady města. Od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2023 byl tajemníkem MěÚ Slavonice. Ve funkci předsedy regenerační komise se zde věnoval přípravě obnovy památek na území MPR Slavonice a obnově dalších kulturních památek v majetku města včetně administrace dotačních programů. Byl členem pracovní skupiny Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, která řešila otázky Programu regenerace. V letech 2012–2015 se podílel na projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky" a v letech 2018–2022 na projektu „Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity“.