Petráveč, silniční most

Horní mostovka je pokrytá zeminou a porostlá vegetací. Cihelné zdivo je hloubkově rozrušeno, římsa se rozpadá, objevují se trhliny.

  • Petráveč, silniční most

    Petráveč, silniční most

Jednoobloukový most byl součástí staré zemské cesty spojující Jihlavu a Brno. Usuzuje se, že jej zbudoval stavitel Antonín Vlach v roce 1593, někteří však dávají jeho vznik do souvislosti s budováním tzv. císařské silnice za vlády Marie Terezie kolem poloviny 18. století. Jeho používání skončilo roku 1937, dnes je ukryt v areálu místní skládky odpadů. Jde o architektonicky  náročně řešenou impozantní stavbu a vysoce hodnotnou technickou památku.

V roce 2016 byl vyřešen vleklý soudní spor o vlastnictví mostu, který připadl do majetku státu. V roce 2017 byla památková ochrana deklaratorním rozhodnutím zrušena. V roce 2019 byla tato cenná technická památka opět prohlášena. Během několika let by mělo údajně dojít k uzavření skládky v blízkosti mostu.