Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši

Telčské pracoviště NPÚ je zapojeno do řešení vědeckovýzkumného úkolu, jehož snahou je nově nahlédnout na město Telč a jeho vývoj v období baroka.

o projektu

Projekt s názvem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši je financován z programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 (NAKI II, kód DG16P02M043). Kromě Národního památkového ústavu se na projektu podílí Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky a jeho hlavní koordinátor Historický ústav Akademie věd České republiky.

jezuitský řád v telči

Jezuitský řád působil v Telči mezi léty 1651 a 1773. Také díky jeho činnosti se v této době z Telče stalo významné regionální centrum. Hlavním cílem projektu je snaha postihnout a popsat fungování a vztahy vrchnosti, členů jezuitského řádu, představitelů katolické církve a městské komunity. Jednou ze snah projektu je též usměrnění ustáleného, často jednostranného pohlížení na jezuitský řád.

 

výstupy projektu

Na základě shromáždění dostupných pramenů, jejich analýzy a interpretace se rozvine rozsáhlý výzkum, který umožní aplikaci nabytých znalostí a vypracování metodiky evidence dokladů hmotné kultury. Mezi další výstupy projektu patří interaktivní mapa s odborným obsahem, vydání edice a překladu vybraných narativních pramenů a monografie. Plánovány jsou doprovodné akce pro odbornou i širší veřejnost. Projekt uzavře v roce 2020 uspořádání výstavy a publikování kritického katalogu.

Více o projektu naleznete na samostatných webových stránkách Telč a jezuité.

Informace o vědě a výzkumu v NPÚ.

AKCE