Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku

O projektu

Nedestruktivní metody průzkumu terénu tvoří v posledních letech významnou složku archeologické vědní disciplíny. Jednou z nich je i dálkový průzkum pomocí leteckých a družicových snímků, které jednotlivé archeologické lokality, kromě jejich samotné identifikace, dokumentují v širších vztazích s okolím a nikoli vytrženě z kontextu.[1]

Ve fotoarchivech archeologických institucí na Moravě a ve Slezsku se za poslední dvacetiletí nashromáždilo množství leteckých fotografií archeologických lokalit, kulturní krajiny, ale i jednotlivých kulturních památek či památkově plošně chráněných měst a obcí. Jedním z hlavních cílů projektu je jejich zachování dalším generacím,  zpracování, popsání a vyhodnocení, stejně jako ověření některých lokalit v terénu. Výstupem bude především jejich zveřejnění ve webové aplikaci přístupné laické i odborné veřejnosti. Součástí vyhodnocení bude i vytvoření fotografií nových a jejich porovnání s archivními snímky, kde bude dokumentována jejich proměna v čase.

Ke konci projektového období proběhne výstava v Moravském muzeu, kde se bude moci široká veřejnost seznámit s výsledky projektu. Ty budou taktéž publikovány v odborných periodicích a tisku.

Za Národní památkový ústav, ú. o. p. v Telči je v projektu zapojen Mgr. Pavel Macků, který se zaměřuje na zpracování dat především v Kraji Vysočina a přiléhajících oblastech. Projekt probíhá v letech 2018-2022.

 

[1] K problematice např. KUNA, Martin et al. Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha 2004. ISBN 80-200-1216-8, GOJDA, Martin. Archeologie a dálkový průzkum. Historie, metody, prameny. Praha 2017. ISBN 978-80-200-2644-6. Zde nalezne zájemce citace další literatury.

Projektoví partneři

  • Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., hlavní řešitel
  • Archeologických ústav AV ČR, Brno, v.v.i., spoluřešitel
  • Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., spoluřešitel
  • Národní památkový ústav, který zastupují územní odborná pracoviště v Telči, Ostravě a Generálním ředitelství, spoluřešitel