Fara ve Zhoři

Objekt fary je torzálním stavu. Střecha a krov zcela chybí. Budova je provizorně zastřešena vlnitým plechem. Výplně okenních a dveřních otvorů jsou vytlučeny.

  • Zhoř, fara

    Zhoř, fara

Společně s gotickým kostelem a zvonicí představuje barokní objekt fary, pocházející ze závěru 18. století, nejstarší část obecní zástavby. Areál fary původně tvořila obytná budova, kolmo navazující trakt chléva a kůlen a samostatně stojící roubená stodola. Celek uzavírala kamenná zeď s vjezdem a brankou. Ohradní zeď s bránou a stodola jsou již zbořeny.

Zůstalo pouze obvodové zdivo s rozpadajícími se štíty, komínové těleso, část vnitřních příček a klenby nad jihovýchodní částí objektu. Fasády jsou těžce poškozeny, smíšené zdivo výrazně zavlhá a drolí se. Provizorní zastřešení se místy propadá a do objektu zatéká.