Parní mlýn v Telči

Hlavní objekt mlýna je stále v havarijním stavu a vyžaduje komplexní obnovu. Oprava areálu však již několik let stojí.

  • Parní mlýn v Telči

    Parní mlýn v Telči

Existence mlýna v tomto místě je poprvé doložena k roku 1553. Provoz parního mlýna zde fungoval s přestávkami od roku 1807 do roku 1957 (v letech 1825 – 1863 zde byla zřízena barvírna). Od roku 1863 byl mlýn ve vlastnictví rodu Podstatzských–Lichtensteinů, kteří provedli v roce 1937 poslední přestavbu budov a modernizaci technického zařízení. Dominantou areálu je mohutná čtyřpodlažní správní a obytná budova s mlýnicí v empírovém slohu. Po ukončení provozu sloužila mlýnice jako sklad obilí, v roce 1958 došlo k havárii stropních konstrukcí z důvodů nadměrného zatížení. Po propadení stopů ve všech třech patrech mlýnice, byl objekt opuštěn a dalších čtyřicet let chátral. Ze strojního vybavení se dodnes dochoval parní stroj z roku 1887. Součástí této technické památky je i hráz rybníka se dvěma splavy, mosty a ocelové vantroky, které přiváděly vodu k turbíně.

Soukromý vlastník začal se záchranou areálu mlýna v 90. letech 20. století. Podařilo se obnovit část střešního pláště a tím zabránit další devastaci. Byl restaurován parní stroj.