Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši

O projektu 

Telčské pracoviště NPÚ bylo v letech 2016 - 2020 zapojeno do řešení vědeckovýzkumného úkolu, jehož snahou bylo nově nahlédnout na město Telč a jeho vývoj v období baroka. Projekt s názvem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši byl financován z programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 (NAKI II, kód DG16P02M043).

Projektoví partneři

  • Hlavní koordinátor: Historický ústav Akademie věd České republiky
  • Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky

Výstupy projektu

K výstupům projektu patří metodika evidence hmotné kultury, interaktivní mapa, výstava a publikační a přednášková činnost.

Informace naleznete zde.