Kontakt

adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6
588 56 Telč

telefon a e-mail

+420 567 213 116
sekretariat.telc@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30, 12.30–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

 

ředitel ÚOP

Nepodléhá CC

Mgr. Pavel Macků

 • ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • 567 213 116, 778 401 644
 • Hradecká 6/, Telč

kancelář ředitele – referát

Nepodléhá CC

Olga Švecová

 • administrativní a spisový pracovník
 • 567 213 116, 721 984 785
 • Hradecká 6/, Telč

Mgr. Jakub Svoboda

 • redaktor
 • 774 856 172
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Ilona Ampapová

 • redaktor
 • 567 213 116, 724 663 511
 • Hradecká 6/, Telč

Mgr. Adam Sekanina

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Ing. Ivan Klíma

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • 777 439 577
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

MgA. Otmar Petyniak

 • dokumentátor
 • 777 439 573
 • Hradecká 6/, Telč

Věra Procházková

 • asistent
 • 567 213 116, 778 758 921
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Mgr. Petra Hnilicová

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • 567 213 116, 778 757 673
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Ing. Mgr. Ondřej Hnilica, Ph.D.

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • 567 213 116, 777 439 625
 • Hradecká 6/, Telč

oddělení ekonomiky a provozu

Nepodléhá CC

Jaroslav Brychta

 • provozář
 • 567 213 116, 725 548 236
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Jaroslava Zamazalová

 • referent majetkové správy
 • 567 213 116, 777 454 513
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Ing. Renata Šimánková

 • vedoucí oddělení
 • 567 213 116, 778 758 978
 • Hradecká 6/, Telč

odbor evidence, dokumentace a IS

Nepodléhá CC

Mgr. Miloslav Záškoda

 • vedoucí odboru
 • 567 213 116, 608 705 584
 • Hradecká 6/, Telč

referát GIS a MIS

Roman Staněk

 • památkář
 • 567 213 116, 606 186 472
 • Hradecká 6/, Telč

referát výzkumů, průzkumů a dokumentace

Nepodléhá CC

Ing. arch. Vojtěch Pavelka

 • památkář
 • 567 213 116, 775 868 782
 • Hradecká 6/, Telč

referát dokumentačních fondů a knihovny

Nepodléhá CC

Petr Stejskal

 • památkář
 • 567 213 116, 725 755 410
 • Hradecká 6/, Telč

Věra Motyčková

 • dokumentátor
 • 567 213 116, 775 857 362
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Viktor Mašát

 • dokumentátor
 • 567 213 116, 775 440 743
 • Hradecká 6/, Telč

oddělení evidence, dokumentace a informací

Mgr. Bc. Irena Tobiášková

 • vedoucí oddělení
 • 567 213 116, 724 663 820
 • Hradecká 6/, Telč

referát evidence nemovitých památek

Nepodléhá CC

Ing. Marie Fuňáková

 • památkář
 • 567 213 116, 778 750 068
 • Hradecká 6/, Telč

referát evidence movitých památek

Nepodléhá CC

Mgr. Kateřina Slámová

 • památkář
 • 567 213 116, 775 431 530
 • Hradecká 6/, Telč

odbor péče o památkový fond

MgA. Jan Klimeš, Ph.D.

 • vedoucí odboru
 • 567 213 116, 778 700 094
 • UNESCO Třebíč, Žďár nad Sázavou, specialista na technické památky
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

referát památek s mezinárodním statusem

Nepodléhá CC

Bc. Gabriela Kaščáková

 • památkář
 • 567 213 116, 724 586 279
 • garant území ORP Telč a Jihlava ( jen Polensko) , UNESCO Telč
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

referát hudebních památek

Nepodléhá CC

PhDr. Petr Koukal, Ph.D.

 • památkář
 • 567 213 116, 724 663 589
 • Hradecká 6/, Telč

Mgr. Dalibor Michek

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • GAČR ,, Organologický a srovnávací výzkum zvukového ideálu nejvýznamnějších představitelů brněnské a loketské varhanářské školy ,,
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

Štěpán Svoboda

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • GAČR ,, Organologický a srovnávací výzkum zvukového ideálu nejvýznamnějších představitelů brněnské a loketské varhanářské školy ,,
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

MgA. Marek Vorlíček

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • GAČR ,, Organologický a srovnávací výzkum zvukového ideálu nejvýznamnějších představitelů brněnské a loketské varhanářské školy ,,
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

Mgr. Pavol Jánoš

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • Hradecká 6/, Telč

Jan Gottwald

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • GAČR ,, Organologický a srovnávací výzkum zvukového ideálu nejvýznamnějších představitelů brněnské a loketské varhanářské školy ,,
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

oddělení garantů území

Mgr. Andrea Vašíčková

 • památkář
 • 725 727 076
 • garant ORP Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem
 • ÚOP v Telči
 • Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou
 • specialista na lidovou architekturu
Nepodléhá CC

Mgr. David Pavlata

 • vedoucí oddělení
 • 567 213 116, 778 498 604
 • garant území ORP: Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Ing. arch. Jan Bazala

 • památkář
 • 724 663 525
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Mgr. Terezie Vohralíková

 • památkář
 • 567 213 116, 778 735 851
 • Garant NKP, garant pro území ORP Humpolec
 • Garant území: ORP Pelhřimov, ORP Pacov
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

Bc. Petra Kubelková, DiS.

 • památkář
 • 567 213 116, 770 156 197
 • garant území ORP Moravské Budějovice a ORP Jihlava vyjma měst Jihlavy, Brtnice a Polenska
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

Mgr. Jiří Neubert

 • památkář
 • 567 213 116, 778 764 463
 • garant území OPR Jihlava ( MPR Jihlava, OP MPR Jihlava a MPZ Brtnice)
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

oddělení specialistů

Ing. Andrea Dundáčková

 • vedoucí oddělení
 • 567 213 116, 773 188 458
 • Hradecká 6/, Telč

Mgr. Petr Severa

 • památkář
 • 567 213 116, 724 663 726
 • garant NKP, specialista pro restaurování (ORP: Telč, Ždár n. Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice n. Pernštejnem, Náměšť n. Oslavou, Třebíč, Moravské Budějovice, Nové Město na Moravě a Jihlava - MPR a OP MPR)
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

Ing. arch. Vendula Kozumplíková

 • památkář
 • 773 769 976
 • garant území ORP Velké Meziříčí a ORP Náměšť nad Oslavou ( vyjma KPZ Náměšťsko)
 • ÚOP v Telči
 • Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou
Nepodléhá CC

Bc. Soňa Wolfschützová, DiS.

 • památkář
 • 567 213 116, 773 793 399
 • specializace pro restaurování - OPR : Humpolec, Pacov, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou a Jihlava (vyjma MPR Jihlava a OP MPR Jihlava)
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

referát archeologie

Nepodléhá CC

Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D.

 • archeolog
 • 567 213 116, 778 880 029
 • Hradecká 6/, Telč