Kontakt

adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6
588 56 Telč

telefon a e-mail

+420 567 213 116
sekretariat.telc@npu.cz

podatelna

pondělí - pátek
9:00-11:30 a 12.30 - 14.00

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

rozdělení území dle garantů v rámci kompetence úop

ředitel ÚOP

Nepodléhá CC

Mgr. Pavel Macků

 • 567 213 116, 778 401 644
 • Hradecká 6/, Telč

kancelář ředitele – referát

Nepodléhá CC

Olga Švecová

 • administrativní a spisový pracovník
 • 567 213 116, 721 984 785
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Ilona Ampapová

 • redaktor
 • 567 213 116, 724 663 511
 • Hradecká 6/, Telč

Mgr. Pavol Jánoš

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • 773 785 449
 • Hradecká 6/, Telč

oddělení ekonomiky a provozu

Nepodléhá CC

Jaroslav Brychta

 • provozář
 • 567 213 116, 725 548 236
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Ing. Renata Šimánková

 • vedoucí oddělení
 • 567 213 116, 778 758 978
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Jaroslava Zamazalová

 • referent majetkové správy
 • 567 213 116, 777 454 513
 • Hradecká 6/, Telč

odbor evidence, dokumentace a IS

Nepodléhá CC

Mgr. Miloslav Záškoda

 • vedoucí odboru
 • 567 213 116, 608 705 584
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Ing. arch. Vojtěch Pavelka

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 775 868 782
 • Hradecká 6/, Telč
 • výzkumy, průzkumy a dokumentace (OPD)

oddělení evidence památek a IS

Roman Staněk

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 606 186 472
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Ing. Marie Fuňáková

 • vedoucí oddělení
 • 567 213 116, 778 750 068
 • Hradecká 6/, Telč

Mgr. Bc. Irena Tobiášková

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 724 663 820
 • Hradecká 6/, Telč

Bc. Petr Šeda

 • pracovník památkové péče
 • 778 970 996
 • Hradecká 6/, Telč

Ing. arch. Martina Gregorová

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 602 690 287
 • Hradecká 6/, Telč

Bc. František Švarc

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 777 459 053
 • Hradecká 6/, Telč

oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Věra Motyčková

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 567 213 116, 775 857 362
 • Hradecká 6/, Telč

Lucie Herbricková

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 567 213 116, 775 440 743
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Petr Stejskal

 • vedoucí oddělení
 • 567 213 116, 725 755 410
 • Hradecká 6/, Telč

odbor péče o památkový fond

MgA. Jan Klimeš, Ph.D.

 • vedoucí odboru
 • 567 213 116, 778 700 094
 • Garant území: NKP Tasice – Sklárna, UNESCO Třebíč, Žďár nad Sázavou a specialista na technické památky
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Bc. Gabriela Kaščáková

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 724 586 279
 • Garant území: ORP Telč, Brtnicko a Polensko, garant NKP: Polná - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, UNESCO Telč
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

oddělení garantů území

Mgr. Lada Nohavicová

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 778 711 054
 • Garant území: ORP Moravské Budějovice a ORP Jihlava vyjma měst Jihlavy, Brtnicka a Polenska
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč
 • specialista na technické památky

Mgr. Jiří Neubert

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 778 764 463
 • Garant území: Město Jihlava (MPR, OP MPR), garant NKP: Červená Řečice - zámek
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

Mgr. Andrea Hladíková

 • pracovník památkové péče
 • 725 727 076
 • Garant území: ORP Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem, garant NKP: Havlíčkův Brod - Štáflova chalupa
 • ÚOP v Telči
 • Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou
 • specialista na lidovou architekturu

Mgr. Petra Šperlová

 • pracovník památkové péče
 • 778 735 851
 • Garant území: ORP Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou (vyjma KPZ Náměšťsko)
 • ÚOP v Telči
 • Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou
Nepodléhá CC

Ing. arch. Jan Bazala

 • pracovník památkové péče
 • 724 663 525
 • Garant území: ORP Třebíč, garant NKP: Pohleď - Michalův statek
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Mgr. David Pavlata

 • vedoucí oddělení
 • 567 213 116, 778 498 604
 • Garant území: ORP Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

oddělení specialistů

Ing. Andrea Peňáz

 • vedoucí oddělení
 • 567 213 116, 773 188 458
 • Garant území: KPZ Náměšťsko a specialista na historickou zeleň
 • ÚOP v Telči
 • Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou
Nepodléhá CC

Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D.

 • archeolog
 • 567 213 116, 778 880 029
 • Hradecká 6/, Telč
 • archeolog
Nepodléhá CC

Mgr. Soňa Wolfschützová, DiS.

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 773 793 399
 • Garant území: specialistka pro restaurování (ORP: Humpolec, Pacov, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou a Jihlava, vyjma MPR Jihlava a OP MPR Jihlava), garant NKP: Želiv - Klášter premonstrátů
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč

Bc. Jan Večeřa

 • pracovník památkové péče
 • 773 769 976
 • Garant území: ORP Chotěboř, garant NKP: Havlíčkova Borová - Rodný dům Karla Havlíčka Borovského
 • ÚOP v Telči
 • Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou
 • specialista na historický urbanismus, územní a regulační plány

Mgr. Petr Severa

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 724 663 726
 • Garant území: specialista pro restaurování (ORP: Telč, Ždár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Moravské Budějovice, Nové Město na Moravě a Jihlava - MPR a OP MPR), garant NKP: Jihlava – kostel sv. Jakuba Většího
 • ÚOP v Telči
 • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

PhDr. Petr Koukal, Ph.D.

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 724 663 589
 • Hradecká 6/, Telč
 • Specialista na varhany (organologie)

Mgr. Jakub Svoboda

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 774 856 172
 • Hradecká 6/, Telč

Mgr. Andrea Šleichrtová

 • pracovník památkové péče
 • 567 213 116, 778 711 047
 • Hradecká 6/, Telč
 • Specialista pro restaurování