Kontakt

Adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6
588 56 Telč

Telefon
a e-mail

+420 567 213 116
sekretariat.telc@npu.cz

Podatelna

pondělí - pátek
9:00-11:30 a 12.30 - 14.00

E-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

Rozdělení území dle garantů v rámci kompetence ÚOP

Ředitel ÚOP

Ing. Libor Karásek

 • ředitel územního odborného pracoviště
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 602 213 105
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč

Kancelář ředitele – referát

Nepodléhá CC

Olga Švecová

 • administrativní a spisový pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 721 984 785
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Ilona Ampapová

 • redaktor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 724 663 511
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
prezentace a práce s veřejností

Oddělení ekonomiky a provozu

Nepodléhá CC

Ing. Renata Šimánková

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 778 758 978
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
koordinační, projektový a programový pracovník
Nepodléhá CC

Jaroslava Zamazalová

 • referent majetkové správy
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 777 454 513
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Jaroslav Brychta

 • provozář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 725 548 236
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
správce vozového parku

Odbor evidence, dokumentace a IS

Nepodléhá CC

Mgr. Miloslav Záškoda

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 608 705 584
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS

Bc. Nikola Hrubá

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 773 752 690
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč

Oddělení evidence památek a IS

Nepodléhá CC

Mgr. Kateřina Slámová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 775 431 530
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Ing. Marie Fuňáková

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 778 750 068
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Bc. Irena Tobiášková

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 724 663 820
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Roman Staněk

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 606 186 472
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
GIS

Ing. arch. Martina Gregorová

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 602 690 287
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč

Bc. František Švarc

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 777 459 053
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč

Oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Nepodléhá CC

Petr Stejskal

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 725 755 410
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč

Lucie Herbricková

 • pracovník dokumentačních fondů
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 775 440 743
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Věra Motyčková

 • pracovník dokumentačních fondů
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 775 857 362
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč

Odbor péče o památkový fond

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

MgA. Jan Klimeš, Ph.D.

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 778 700 094
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
Garant území: NKP Tasice – Sklárna, UNESCO Třebíč, Žďár nad Sázavou a specialista na technické památky
Nepodléhá CC

Bc. Gabriela Kaščáková

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 724 586 279
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
Garant území: ORP Telč, Brtnicko a Polensko, garant NKP: Polná - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, UNESCO Telč

Oddělení garantů území

Nepodléhá CC

Mgr. David Pavlata

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 778 498 604
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
Garant území: ORP Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou

Mgr. Petra Šperlová

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 735 851
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou
Garant území: ORP Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem, garant NKP: Havlíčkův Brod - Štáflova chalupa a specialista na lidovou architekturu
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 specialista na lidovou architekturu
Nepodléhá CC

Ing. arch. Jan Bazala

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 525
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
B. Václavka 59/, Třebíč
Garant území: ORP Třebíč, garant NKP: Pohleď - Michalův statek

Mgr. Michaela Růžičková

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 770 135 659
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
Garant území: ORP Moravské Budějovice a ORP Jihlava vyjma měst Jihlavy, Brtnicka a Polenska

Bc. Tereza Jelínková

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 778 764 463
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
Garant území: ORP Pelhřimov, ORP Pacov a ORP Humpolec

Ing. arch. Markéta Kamená

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 725 727 076
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
B. Václavka 59/, Třebíč
Garant území: ORP Velké Meziříčí a ORP Náměšť nad Oslavou (vyjma KPZ Náměšťsko)

Oddělení specialistů

Ing. Andrea Peňáz

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 773 188 458
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou
Garant území: KPZ Náměšťsko a specialista na historickou zeleň
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Petr Severa

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 724 663 726
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
Garant území: specialista pro restaurování (ORP: Telč, Ždár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Moravské Budějovice, Nové Město na Moravě a Jihlava - MPR a OP MPR), garant NKP: Jihlava – kostel sv. Jakuba Většího
Nepodléhá CC

PhDr. Petr Koukal, Ph.D.

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 724 663 589
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Specialista na varhany (organologie)

Bc. Jan Večeřa

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 769 976
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou
Garant území: ORP Chotěboř, garant NKP: Havlíčkova Borová - Rodný dům Karla Havlíčka Borovského
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 specialista na historický urbanismus, územní a regulační plány
Nepodléhá CC

Mgr. Soňa Wolfschützová, DiS.

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 773 793 399
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
Garant území: specialistka pro restaurování (ORP: Humpolec, Pacov, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou a Jihlava, vyjma MPR Jihlava a OP MPR Jihlava), garant NKP: Želiv - Klášter premonstrátů
Nepodléhá CC

Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D.

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 778 880 029
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 archeolog

Mgr. Jakub Svoboda

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 774 856 172
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
Garant území: ORP Jihlava, garant NKP: zámek Červená Řečice