O nás

Územní odborné pracoviště v Telči je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s působností v Kraji Vysočina.

Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek, souborů památek i památkových rezervací a zón na území kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc. Při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný památkový dohled.
Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových oborů příslušných úřadů a poskytujeme konzultace vlastníkům a uživatelům nejen památkově chráněných objektů. Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou nebo vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven.
Rovněž se podílíme na evidenci uměleckých předmětů, která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme sbírky plánů, fotografií, shromažďujeme stavební projekty, restaurátorské zprávy a další odborné podklady k poznání kulturního dědictví. Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obnovu. Vedeme veřejně přístupnou knihovnu, každý rok vydáváme publikaci Památky Vysočiny a organizujeme přednášky pro veřejnost s názvem Rodinné stříbro – Památky kolem nás. Odborně zaštiťujeme kurzy univerzity třetího věku v Telči.  Pracoviště se aktivně zapojuje do vědecko-výzkumné činnosti a podílí se na několika celostátních projektech. Spolupracujeme například s Centrem Excelence ÚTAM AV ČR, Univerzitním centrem MU, Pedagogickou fakultou UK, Fakultou restaurování UPa v Litomyšli,  VUT Brno a s dalšími partnery a odbornými institucemi.
 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Olga Švecová

  • administrativní a spisový pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 721 984 785
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč 58856
Nepodléhá CC

Ilona Ampapová

  • redaktor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 724 663 511
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč 58856