Památkový fond Kraje Vysočina

Hlavním posláním pracoviště je ochrana a zachování památkového fondu v Kraji Vysočina.

Na území kraje je 2966 nemovitých kulturních památek a 16 národních kulturních památek, 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a 1 krajinná památková zóna. V kraji leží také 4 z více než stovky zpřístupněných památek spravovaných Národním památkovým ústavem (státní zámky Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou a Telč a státní hrad Lipnice). Historické jádro Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a židovské město s bazilikou sv. Prokopa v Třebíči jsou zapsány na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, takže náš kraj se může pyšnit nejvyšším počtem těchto jedinečných skvostů v ČR.

Památkový fond našeho regionu je bohatý a typologicky velice pestrý. Největší zastoupení mezi kulturními památkami mají drobné sakrální stavby a objekty, tedy boží muka, kapličky, kříže, křížové cesty apod., jichž je zhruba 850 a které jsou pro kulturní krajinu Vysočiny charakteristické. Kromě toho je kulturní památkou 90 hradů a zámků, 541 církevních staveb a areálů, 640 měšťanských a městských domů, 343 objektů lidové architektury, 68 památek připomínajících život židovské komunity i 146 nejrozmanitějších technických památek. Ve srovnání s jinými kraji je stav památkového fondu relativně dobrý. Na seznamu ohrožených památek, tedy takových, které jsou jednoznačně v havarijním stavu a hrozí jim zánik, bylo v našem kraji v roce 2015 evidováno 16 položek, přičemž příčinou chátrání bývá často nedostatečná údržba způsobená nevyjasněnými vlastnickými vztahy ke kulturní památce.