Vápenka v Trhonicích

Stav je dlouhodobě havarijní, značně zchátralé a zavlhlé zdivo se drolí a obrůstá náletovou vegetací.

  • Trhonice, vápenka

    Trhonice, vápenka

Objekt se nachází v hustém lesním porostu u silnice. Provoz vápenky byl ukončen v roce 1958. Od té době je bez využití a chátrá.

V dnešní době je na místě patrná pouze šachtová vápenná pec o průměru sedmi metrů a o výšce osm metrů s cihelným komínem, který měří deset metrů. Pec je postavena ze smíšeného zdiva a její stěny jsou staženy železnými pruty. Čtvercová provozní budova, která pec obklopovala, byla zbořena v 70. letech minulého století. Zavážecí rampa dnes existuje jen torzálně, mostek byl stržen.