Přednášky pro veřejnost v novém pololetí

Dřevěný kostel Božího těla v Gutech

Také v následujícím pololetí pořádáme přednášky pro veřejnost. Přednášky se konají zdarma na adrese Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava vždy jednou měsíčně ve středu v 17 hodin.

Cyklus věnovaný památkové péči zahájila 20. září Květa Jordánová z Ostravské univerzity v Ostravě tématem Strojírny na Moravě – otázky, přístupy, východiska.
Strojírny se i v současné době, kdy technické památky chápeme jako nedílnou a plnohodnotnou součást kulturního dědictví, ocitají ve stejné pozici, v jaké se nacházely technické památky obecně na přelomu 80. let 20. století. Jejich existence byla akceptována, zřídka se objevily jako téma na odborných konferencích, ale období výzkumů, které vedly k pochopení a ochraně tohoto fondu, mělo být teprve zahájeno.
 
Ve středu 18. října se uskutečnila přednáška Romany Rosové Dřevěný kostel v Gutech. Klenot beskydské architektury a jeho zánik. Památkářka se věnovala historii kostela, zasadila stavbu do kontextu jiných dřevěných kostelů u nás i jinde, pohovořila o následné dokumentaci po požáru, uvedla jiné památky s podobným osudem a popsala situaci po jejich zániku.
Dřevěný kostel Božího Těla v Gutech z roku 1563 byl dochován v téměř původním stavu, s minimálními zásahy z pozdější doby. Jeho interiér skrýval výjimečný mobiliář, některé kusy pocházely ze 16. a 17. století. V noci z 1. na 2. srpna 2017 vyhořela jedna z nejhodnotnějších staveb Moravskoslezského kraje.
 
Poslední plánovanou přednáškou pro veřejnost v letošním roce je přednáška historičky ze Slezské univerzity v Opavě Ireny Korbelářové plánovaná na 8. listopadu. Nese název 1617–1647: Soumrak dynastie Poděbradů. Láska a manželství, nenávist a lhostejnost v životě posledních potomků krále Jiřího z Poděbrad.

 

Více informací:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, +420 724 474 537, batkova.petra@npu.cz