Přednášky pro veřejnost v novém pololetí

Dřevěný kostel Božího těla v Gutech

Také v následujícím pololetí pořádáme přednášky pro veřejnost. Přednášky se konají zdarma na adrese Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava vždy jednou měsíčně ve středu v 17 hodin.

Cyklus věnovaný památkové péči zahájila 20. září Květa Jordánová z Ostravské univerzity v Ostravě tématem Strojírny na Moravě – otázky, přístupy, východiska.
Strojírny se i v současné době, kdy technické památky chápeme jako nedílnou a plnohodnotnou součást kulturního dědictví, ocitají ve stejné pozici, v jaké se nacházely technické památky obecně na přelomu 80. let 20. století. Jejich existence byla akceptována, zřídka se objevily jako téma na odborných konferencích, ale období výzkumů, které vedly k pochopení a ochraně tohoto fondu, mělo být teprve zahájeno.
 
Dřevěný kostel v Gutech. Klenot beskydské architektury a jeho zánik je téma Romany Rosové na 18. října.
V noci z 1. na 2. srpna 2017 vyhořela jedna z nejhodnotnějších staveb Moravskoslezského kraje – dřevěný kostel Božího těla v Gutech. Kostel postavený v roce 1563 se dochoval v téměř původním stavu s minimálními pozdějšími zásahy. Jeho interiér skrýval výjimečný mobiliář, jehož některé kusy pocházely ze 16. a 17. století. Přednáška Romany Rosové se bude zabývat stavebním vývojem a historií kostela, jeho zařazením do kontextu ostatních dřevěných kostelů u nás i v Evropě a přiblíží i aktivity a odborné činnosti, které následovaly po požáru.

 

Více informací:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, +420 724 474 537, batkova.petra@npu.cz