Přednáška Soumrak dynastie Poděbradů

Vzdělávání

  • 8. 11. 2017
  • 17.00–18.30
  • zdarma

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě zve na přednášku
prof. PhDr. Ireny Korbelářové, Dr. ze Slezské univerzity v Opavě

nazvanou

1617–1647: Soumrak dynastie Poděbradů
Láska a manželství, nenávist a lhostejnost v životě posledních potomků krále Jiřího z Poděbrad

Zatímco král Jiří z Poděbrad patří k nejvýraznějším postavám české historie, osudy dalších generací dynastie zůstávají povětšinou neznámé. Příslušníci slezské rodové linie, knížata minsterberská, přitom kráčeli středoevropskými dějinami až do poloviny 17. století a zejména na sklonku předbělohorské doby a za třicetileté války podstatným způsobem ovlivňovali politické dění, postoje stavovské obce i kulturní a náboženskou atmosféru českých zemí. Když v roce 1617, tedy před čtyřmi sty lety, zemřel Karel II. Minsterbersko-Olešnický, vrchní slezský hejtman, vyjednavač náboženského Majestátu pro Slezsko i pozdně renesanční kavalír po sobě zanechal dva dospělé, univerzitně vzdělané a politicky talentované syny a tři dcery v rozpuku mládí. Jen málokdo by si pomyslel, že za pouhé tři desítky let, roku 1647, dynastie vymře po meči a rod Poděbradů se navždy vytratí (nejen) z českých dějin.

  • Jaké byly ony roky v soukromém životě poslední generace Poděbradů?
  • Jaká byla sňatková politika, manželství a osobní vztahy knížecích bratří Jindřicha Václava a Karla Fridricha, jejich sester?
  • Hrála v jejich životě roli láska, nebo jen povinnost vůči zachování rodu?
  • Jak slavili svatby, rodinné události?
  • A za jakých okolností byli uloženi k poslednímu odpočinku?

Přednáška pro veřejnost se koná v zasedací místnosti NPÚ, ÚOP v Ostravě na adrese Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava. Vstup je zdarma.

Více informací:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz