Strojírny na Moravě – otázky, přístupy a východiska

Vzdělávání

První přednáška v tomto pololetí nese název Strojírny na Moravě – otázky, přístupy, východiska.

Strojírny se i v současné době, kdy technické památky chápeme jako nedílnou a plnohodnotnou součást kulturního dědictví, ocitají ve stejné pozici, v jaké se nacházely technické památky obecně na přelomu 80. let 20. století. Jejich existence byla akceptována, zřídka se objevily jako téma na odborných konferencích, ale období výzkumů, které vedly k pochopení a ochraně tohoto fondu, mělo být teprve zahájeno.

Autorka příspěvku Mgr. Květa Jordánová, Ph.D., z Ostravské univerzity přiblíží posluchačům nejvýznamnější moravské strojírny a jejich hlavní výrobní objekty, které představí z hlediska historického, architektonického i stavebně-technického vývoje. Součástí přednášky bude i  nadnesení problematiky péče o tento fond a srovnání možných přístupů se zahraniční situací.

Přednáška se koná zdarma v zasedací místnosti na adrese Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava.

Více informací:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, +420 724 474 537, batkova.petra@npu.cz