Naše projekty

Jsme řešiteli následujících grantových projektů

 

Projekt je zaměřen na provedení restaurátorských prací a památkové obnovy hradního paláce. Dojde k úpravě povrchů palácového nádvoří dle archeologických situací, obnově...

V rámci projektu byla zajištěna celková oprava a stavební úpravy bývalé oranžérie zámku Sychrov, významné národní kulturní památky. Obnovená oranžérie je využívána...

Hlavním cílem projektu je zabránit postupné degradaci památkových hodnot západní části areálu národní kulturní památky státního hradu Kunětická hora. Dalším cílem je pak...

Cílem projektu je záchrana a obnova památkové hodnoty jižního křídla hospodářského dvora státního zámku Zákupy, resp. funkčního celku bývalých koníren v rámci...

Projekt si kladl za cíl záchranu a obnovu národní kulturní památky, zámeckého areálu státního zámku Slatiňany a přilehlého parku. Smyslem projektu bylo, kromě vlastní...

Předmětem podpory byla regenerace zeleně v areálu zámeckého parku Sychrov. V rámci realizace akce bylo provedeno ošetření a výsadby dřevin včetně založení travnatých...