Naše projekty

Jsme řešiteli následujících grantových projektů

 

Realizace projektu vdechla život do ztichlých částí hospitálu, který je památkou evropského významu. Vzniklé multifunkční vzdělávací centrum návštěvníky zavede do časů...