Vznik ÚPS a její cíle

K 1.1.2013 došlo k zásadním organizačním změnám ve struktuře Národního památkového ústavu. Z důvodu šetření veřejných prostředků, ale zároveň s posláním ochrany a podpory národního kulturního dědictví tak došlo v organizaci NPÚ k největším změnám od roku 2003.

Jedním z cílů reorganizace je vytvoření skutečně funkčního generálního ředitelství jako řídícího centra celé instituce a administrativní oddělení řízení odborné památkové péče a správ památkových objektů zpřístupněných veřejnosti v rámci stále jediné státní příspěvkové organizace NPÚ. Systém tří sekcí nadefinovaných Statutem NPÚ zůstává na úrovni generálního ředitelství i nadále zachován – sekce památkové péče, sekce správ památkových objektů a sekce provozně ekonomická, zajišťující podpůrné činnosti pro obě základní činnosti NPÚ. V regionálních pracovištích je po restrukturalizaci NPÚ odborná památková péče prováděná Národním památkovým ústavem ze zákona o státní památkové péči i nadále zajišťovaná územními odbornými pracovišti se sídly v jednotlivých krajích, správa památek zpřístupněných veřejnosti, kterých je více než 100, je řízena ze čtyř nově vzniklých pracovišť – tzv.  územních památkových správ.

Jednou ze čtyř, při reorganizaci vzniklých územních památkových správ, je územní památková správa na Sychrově, která spravuje 18 památkových objektů v krajích Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém. Jedná se konkrétně o tyto objekty:

Liberecký kraj: SH Bezděz, SH Grabštejn, SZaH Frýdlant, SZ Hrubý Rohozec, SZ Lemberk, SZ Sychrov, SH Trosky, SZ Zákupy – Královéhradecký kraj: SZ Hrádek u Nechanic, Hospitál Kuks, SZ Náchod, SZ Opočno, SZ Ratibořice – Pardubický kraj: SH Kunětická hora, SH Litice, SZ Litomyšl, SZ Slatiňany, Soubor lidových staveb Vysočina.

Hlavní poslaní ÚPS na Sychrově spočívá  v příkladné správě památkových objektů a mobiliárních fondů, které jsou v nich deponované. Současně musí hledat nové přístupy k ekonomickému využívání svěřeného státního majetku při dodržování a respektování všech podmínek památkové ochrany, a to se zaměřením především na kulturní, společenské a výchovně vzdělávací využití, čímž by aktivně přispívala k jeho udržitelnému rozvoji.