Přednáškové cykly pro veřejnost

Územní památková správa na Sychrově pořádá přednáškové cykly zejména ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, ale i s jinými institucemi. Přehled plánovaných přednáškových cyklů naleznete níže.