Přednáškové cykly pro veřejnost

Cyklus přednášek na rok 2020

Územní památková správa na Sychrově pořádá v roce 2020 přednáškový cyklus ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.