Přednáškové cykly pro veřejnost

Územní památková správa na Sychrově pořádá přednáškové cykly zejména ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, ale i s jinými institucemi. O plánovaných přednáškách pro rok 2021 Vás budeme informovat.

Cyklus přednášek na rok 2021

Územní památková správa na Sychrově pořádá v roce 2021 přednáškový cyklus ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.