Pro dětské návštěvníky

Nabídka objektů pro školy, školky a rodiny s dětmi. Speciální prohlídku pro osoby nevidomé či se zbytky zraku lze objednat v památkové rezervaci Betlém Hlinsko.

LIBERECKO:

Hrad a zámek Frýdlant – dětská zkrácená prohlídka s usazením na trůn

Prohlídka vede zhruba šesti hradními místnostmi, kde se dětští návštěvníci srozumitelnou formou dozvědí, jak se na hradě žilo, jaké zde byly zvyky, jídelní zvyklosti atp., následně jsou pro děti připraveny dvě místnosti, kde si mohou vystavené předměty osahat, posadit se na „královské“ křeslo, vzít do ruky meč a také si něco na památku namalovat. V těchto dvou místnostech si mohou rodiče svá dítka také vyfotografovat. Prohlídky jsou realizovány po celou sezónu.

www.zamek-frydlant.cz

 

Hrad Grabštejn – Svatá Barbora

Během letních prázdnin vás hradními interiéry několikrát denně vždy od úterý do neděle provede svatá Barbora, pod jejímž vedením budete plnit úkoly. Tím máte možnost získat jeden z klíčů, jenž vám pomůže otevřít 13. komnatu.  Navíc první červencový víkend je věnován dětem během tzv. Létohrádek a o prvním srpnovém víkendu si děti mohou vyzkoušet historická řemesla v rámci Řemeslného jarmarku. Barbora provází i o víkendech či na objednání. (Pro organizované skupiny dětí z MŠ/ZŠ možnost dohody zkrácených i kostýmovaných prohlídek během celé sezóny.)

www.hrad-grabstejn.cz, www.otevrte13komnatu.cz, FB - Grabštejn

 

Zámek Hrubý Rohozec – dětská zkrácená prohlídka

Těmi nejzajímavějšími komnatami rohozeckého zámku provede rodiče s dětmi průvodkyně/průvodce, který uzpůsobí výklad aktuálnímu věku dětí. Prohlídka trvá cca 20-25 minut a je vedena tak, aby děti bavila a odnesly si hezký zážitek. Dětská prohlídka na Hrubém Rohozci je realizována po celou sezónu o víkendech a v červenci a srpnu každý den od úterý do neděle. (Pro organizované skupiny dětí z MŠ/ZŠ možnost dohody zkrácených prohlídek během celé sezóny.)

www.hruby-rohozec.eu, FB  - Státní zámek Hrubý Rohozec Instagram: hruby_rohozec

 

Zámek Lemberk – Po stopách lemberského kocoura Mikeše

Děti se během prohlídky seznámí s příběhy kocoura Mikeše, který na zámku kdysi společně s paní kastelánkou pobýval. A současně budou v interiérech zámku hledat plyšové kocoury Mikeše. Paní průvodkyně provází v dobovém kostýmu společně s maňáskem kocoura. Na závěr děti dostanou domů/do školky/školy na vypracování „pracovní list.“ Prohlídka je možná na objednání.

Po domluvě lze zrealizovat také zkrácený okruh pro starší žáky základních škol či tématicky zaměřený na základě dohody.

www.zamek-lemberk.cz, FB – Zámek Lemberk

 

Zámek Sychrov – Prohlídky s princeznou, výstava vynálezů, rodinná hra v parku

Prohlídky nejkrásnějšími prostorami zámku vede princezna, která výklad uzpůsobí věku dětských návštěvníků. Na závěr se děti mohou s princeznou vyfotit. Prohlídky jsou během hlavních prázdnin realizovány několikrát denně, včetně pondělí. V bývalé konírně je výstava vynálezů od konce 19. do 20. století TECHNOPOLIS. Nejen malí návštěvníci se mohou zabavit stavebnicí Merkur a  strávit příjemné chvilky při hře „Cesta za pokladem medvědího klanu“, která se odehrává v zámeckém parku. Po vyluštění tajného medvědího kódu Vás čeká podíl na pokladu. V průběhu roku příležitostně i pohádkové prohlídky a další akce pro rodiny s dětmi. (Pro organizované skupiny dětí z MŠ/ZŠ možnost dohody zkrácených prohlídek během celého roku.)

 www.zamek-sychrov.cz, FB - Státní zámek Sychrov, oficiální stránky

 

Zámek Zákupy – Prohlídky s princeznou, sklepení s princeznami ze známých pohádek a výstava hraček

Prohlídka s princeznou od úterý do neděle v červenci a srpnu v 10.30 a 14.30 hod. Princezna dává dětem hádanky a také hledají plyšové medvídky ukryté v komnatách. Kromě této prohlídky možnost individuální návštěvy „dětské trasy“, kdy si ve vlastním tempu projdete několik místností, kde jsou kromě nábytku vystaveny také hračky z 19. a 20. století (panenky, autíčka). Navštívit lze i zámecké sklepení plné princezen. Pro objednané zájezdy dětí v měsících duben, květen, červen a září prohlídky s pohádkovou babičkou, případně zkrácený okruh vybranými deseti místnostmi zámku.
Doporučujeme přechozí rezervaci na tel: +420 487 857 278.

 www.zamek-zakupy.cz, FB - Státní zámek Zákupy

 

KRÁLOVÉHRADECKO:

Zámek Hrádek u Nechanic – Velikonoce a Vánoce na zámku, prohlídky s hraběnkou

Správa zámku nabízí  mateřským a základním školám výchovný program  „Velikonoce na Hrádku u Nechanic“  a „Vánoce na Hrádku u Nechanic“. V rámci tohoto programu jsou pro žáky základních škol vytvořeny i pracovní listy, které si lze stáhnout z webových stránek objektu. Správné odpovědi jsou zasílány na základě žádosti školy.

Během července a srpna správa zámku nabízí zkrácenou prohlídku zámku vedenou kostýmovanou průvodkyní - tzv. Prohlídky s hraběnkou. Kromě toho doporučujeme dětským návštěvníkům prohlídku zámecké věže a návštěvu doprovodných akcí, které se na zámku pořádají.

www.hradekunechanic.cz, FB - Státní zámek Hrádek u Nechanic

 

Hospitál Kuks - Kouzlo apatyky a bylinkářství

Víte, že kdysi se nemoci léčily třeba práškem z lebky oběšence nebo dračí krví? Ve starém hospitále milosrdných bratří v Kuksu lze poznat tajemství dávných lékařů v nejstarší barokní lékárně ve střední Evropě a navrch si vyrobit vlastní tabletku a čípek v jediném farmaceutickém muzeu v České republice. Vůni starých bylinek a procházku sadem, kde mniši pěstovali ovoce pro své pacienty, nabízí pro celou rodinu velká zahrada za hospitálem.

 www.hospital-kuks.cz, FB - Hospital Kuks – národní kulturní památka Instagram: hospitalkuks

 

Zámek Náchod - Pohádkové prohlídky pro děti

Prohlídky probíhají v expozici Na dvoře vévodském a průvodcem malých návštěvníků je sám vévoda Petr Biron nebo jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se při prohlídce dozvědí něco málo z historie a vyslechnou si pohádku o náchodském zámku. Na závěr mají možnost se vyfotografovat přímo v interiéru expozice v kostýmu krále či princezny. Délka prohlídky je cca 25 minut. Prohlídky jsou o letních prázdninách od úterý do neděle. Milovníky zvířat jistě potěší medvědi Ludvík a Dáša, kteří obývají bývalý hradní příkop. Správa zámku nabízí tématicky zaměřené prohlídky pro děti z prvního stupně ZŠ (na objednání) – zkrácená prohlídka, uzpůsobená věku dětí. O adventních víkendech a ve vypsaných termínech jsou nabízeny dětské prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku pro MŠ, ZŠ a jiné objednané skupiny.

www.zamek-nachod.cz FB: Zámek Náchod

 

Zámek Opočno – S pastelkami po zámku

Pro děti a rodiny s dětmi možnost zakoupení sešitu „S pastelkami po zámku Opočno“. Jedná se o originální omalovánku, do níž je možné pomocí přiložených pastelek plnit během prohlídky rozličné úkoly. Nabízí přímou možnost zaznamenat vlastní postřehy, podněcuje k aktivnímu prožitku, láká k pozorování místa, umožňuje kreslit, lepit a zapisovat. Zároveň zprostředkovává pro děti přijatelnou formou nejdůležitější informace o historii, výrazných osobnostech, exteriér, interiér i okolí zámku. (Pro organizované skupiny dětí z MŠ/ZŠ možnost dohody zkrácených prohlídek během celé sezóny.)

www.zamek-opocno.cz

 

Zámek Ratibořice – zkrácená prohlídka zámkem, který obývala paní kněžna z Babičky

Kromě zkrácené prohlídky zámkem, která trvá cca 30 minut a vrátí nás do doby, kterou známe z Babičky, je zde ke koupi i pracovní sešit „S pastelkami po Zámku Ratibořice a okolí“, kde jsou připraveny úkoly pro celou rodinu. V Rudrově mlýně mohou malé děti hledat ukrytého vodníka, za jeho objevení je čeká malá odměna. Babiččino údolí láká k procházce.

 www.zamek-ratiborice.cz

 

PARDUBICKO:

Kunětická hora – pro organizované skupiny dětí pohádkové a výukové programy

Od května do září (2017) je na hradě výstava Zpátky do pohádky – desítky kostýmů a rekvizit ze známých českých pohádek, např. Rumplcimprcampr, Ať přiletí čáp, královno, O princezně, která ráčkovala, Královna Koloběžka I., Lotrando a Zubejda, Krkonošské pohádky a další. Na konci školního roku (květen - červen) tradičně pro úplně nejmenší pohádkové programy (pohádka se odehrává na různých místech hradního paláce a děti se nenásilnou formou seznamují, mnohé z nich vůbec poprvé, s hradní stavbou). Pro starší děti ze základních škol nabízíme možnost zapojit se do programu zaměřeného vždy na konkrétní historické období a život našich předků v něm - nejčastěji jde o staré Slovany a Kelty, kteří obývali úpatí kopce. Děti si mohou pod vedením odborníků vyzkoušet výrobu šperků, rotační mlýnky na obilí, upéct si placku na kamenech, seznamují se s loveckými nástroji, plní vědomostní úkoly a součástí je pochopitelně též prohlídka hradu uzpůsobená dětským posluchačům.

www.hrad-kunetickahora.cz, FB – Hrad Kunětická hora

 

Zámek Litomyšl - Zkrácené prohlídky a prohlídky s paní Kajetánou

Od 4. července do konce srpna, od úterý do neděle vždy v 11 a ve 14 hodin lze absolvovat prohlídku s názvem „Letní pozastavení“. Během volné procházky se návštěvníci dozvědí základní data historická, několik zajímavostí z denního života aristokratické rodiny pobývající na venkovském sídle a budou upozorněni na nejkrásnější exponáty. Z časových důvodů není součástí návštěva historického divadla. Prohlídka trvá cca 30 minut a je nabízena hlavně rodinám s dětmi.

Prohlídky s paní Kajetánou

Kajetána z Fünfkirchenu, paní Jiřího Kristiána z Valdštejn-Vartemberku, provede děti speciální prohlídkou zaměřenou na každodenní dění na zámku. Prohlídka s paní Kajetánou ukáže dětem nejen reprezentativní pokoje 1. patra zámku s výkladem odpovídajícím jejich věku, ale dozvědí se také zajímavé informace z každodenního života aristokratické rodiny okolo roku 1830, pobývající na venkovském sídle. Zapojeny jsou tak do povídání o dobovém cestování, vzniku rodinných portrétů, dobové výuce dětí, stolování, oblíbených jídlech či hrách, atp.

Prohlídky s Paní Kajetánou jsou určeny primárně dětem z mateřských škol a 1. tříd základních škol. Prohlídku je nutné předem objednat, konají se v ranních hodinách od dubna do června a v září.

 www.zamek-litomysl.cz, FB  - Castle Litomysl, Castle Theatre Litomysl

 

Zámek Slatiňany - Prohlídky se žokejkou Latou a tématické prohlídky pro organizované skupiny dětí

Prohlídky se žokejkou Latou

Kostýmovaná průvodkyně - žokejka klade při prohlídce otázky, na které si návštěvníci zapisují odpovědi do křížovky. Děti se dozví řadu zajímavostí ze světa koní a jako odměnu za správné vyluštění tajenky získají jeden z klíčů od tajemné třinácté komnaty. Prohlídky s žokejkou Latou jsou o hlavních prázdninách realizovány v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli. Rezervace na: Soňa Pelclová, pelclova.sona@npu.cz, tel. +420 777 360 211

„Jak se žilo na zámku“ - Speciální prohlídky zámku pro žáky 1.-4. tříd ZŠ

Vypravte se do časů, kdy zámek obývala knížecí rodina a její zaměstnanci. Děti se zábavnou a poutavou formou dozví, čemu se museli učit malí princové a princezny, nebo jakou práci vykonávali ředitel panství či komorná, jak trávila volné chvíle paní kněžna a čemu se s oblibou věnoval zámecký pán. Zkrácená prohlídka za snížené vstupné. Rezervace na: Soňa Pelclová, pelclova.sona@npu.cz, tel. +420 777 360 211

„Koně – auta minulosti“ - Pro žáky 5.-9. tříd ZŠ

Které plemeno bylo považováno za Ferrari dnešní doby? Nastoupili byste před 150 lety na zastávce do autobusu? Jak se poznal majitel koně a kočáru, podle SPZ? To vše a mnohem více se dozvíte na speciálních prohlídkách hipologické expozice pro školy. Rezervace na: Soňa Pelclová, pelclova.sona@npu.cz, tel. +420 777 360 211

„Pokrok nezastavíš!“ - Pro žáky 5.-9. tříd ZŠ a SŠ

Prohlídkový okruh napříč zámeckou budovou - od sklepa na věž. Během prohlídky žáci získají informace o stavebních slozích, technickém pokroku 19. století, navštíví běžně nepřístupné prostory - například zámeckou oratoř, kotelnu, zámeckou koupelnu, ledárnu, sklepy a půdu. Rezervace na: Soňa Pelclová, pelclova.sona@npu.cz, tel. +420 777 360 211

www.zamek-slatinany.cz, FB - Státní zámek Slatiňany; www.otevrte13komnatu.cz

 

Soubor lidových staveb Vysočina - Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům, edukační programy pro školy i veřejnost v památkové rezervaci Betlém Hlinsko

V červnu až září patří Veselý Kopec dětem a jejich rodičům, tedy rodinám, které si chtějí společně hrát a prožít příjemné chvíle v zajímavém prostředí expozice lidového stavitelství v přírodě. Takové rodiny mají možnost získat v prodejně upomínkových předmětů dva různé herní plány, podle nichž mohou samostatně procházet mezi roubenými chaloupkami, hledat odpovědi na otázky, které je dovedou k rozluštění tajenky a získání malé odměny (úterý – neděle). O víkendech navíc mohou sledovat při práci různé řemeslníky, dozvědět se od nich mnoho zajímavého, něco si vyzkoušet a odnést domů. Program víkendových ukázek naleznete na Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům.

Soubor lidových staveb Vysočina připravil také nabídku edukačních programů nejen pro školy, ale i jiné organizované skupiny z řad veřejnosti. Tyto programy jsou realizovány v památkové rezervaci Betlém Hlinsko a jsou na objednání. Při programech se pracuje s pracovními listy, používají se pomůcky pro lepší názornost a představivost, účastníci jsou „vtaženi do děje, příběhu“ pomocí svých smyslů.

Příklady edukačních programů:

Jak se dříve stavělo aneb od stromu až k domu

Rodokmen aneb zpět ke kořenům

Tajemství staré půdy

Za císaře pána! Na frontách 1. světové války

…. a další.

Přehled, ale i charakteristiku jednotlivých programů naleznete na Živá historie – programy pro školy a veřejnost.

„Betlém na dotek“ - Správa SLS Vysočina také nabízí možnost prohlídky Betléma pro osoby nevidomé či se zbytky zraku, prohlídky prosím objednávejte na vysocina@npu.cz, nebo na tel: 469 311 429. Prohlídka je uzpůsobena věku návštěvníků, jsou používány haptické pomůcky.

  www.vesely-kopec.eu, www.betlem-hlinsko.cz,  FB - Veselý Kopec

 

Krásné zážitky, kulturní akce, výstavy, dětské dny a další nabízí také:

www.hrad-bezdez.eu,  www.hrad-trosky.eu, www.hrad-litice.cz