Činnost za uplynulý rok (2016)

Stěžejní aktivity pracoviště:

Pardubický kraj

Návštěvnicky velice úspěšná sezóna se na Pardubicku nejvíce promítla do návštěvnosti Souboru lidových staveb Vysočina (Veselý Kopec a Betlém), který za rok 2016 navštívilo celkem 74 217 osob, což je zatím nejvíce v historii tohoto souboru lidové architektury. Na Veselém Kopci byla v září zpřístupněna unikátní hospodářská část objektu č. p. 4 U Pilných, na Betlémě v Hlinsku byla v květnu otevřena expozice dílny a bydlení pilníkáře - expozice dokládá ruční výrobu pilníku na Hlinecku a Svratecku. V rámci investičních akcí proběhla oprava havarijního stavu vodních děl u mlýna a olejny na Veselém Kopci a také oprava fasádního pláštěu č. p. 350 na Betlémě.

Na zámku ve Slatiňanech proběhlo velké množství stavebních akcí – byla dokončena oprava střešní konstrukce, proběhla revitalizace zásobní zahrady, došlo k zabezpečení opěrné zdi zahrady, byla provedena celková oprava střešních konstrukcí provozního domku. Byl schválen projekt na obnovu areálu (IROP) s názvem „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“. Cílem projektu je záchrana a obnova zámeckého areálu Slatiňany s odkazem na historickou funkci zámku jako letního sídla knížecí rodiny Auerspergů s jedinečným edukačním centrem šlechtických dětí historicky doloženým již na konci 19. století. Snahou správy zámku je prezentovat život a výuku mladých aristokratů s tematicky zaměřenými aktivitami na přírodní vědy (např. botanika, dendrologie) a ekonomicko-společenské aspekty – výuka hospodaření dětí v areálu dětského hospodářství, postup průmyslové revoluce v 19. století. Obnovou areálu bude vytvořena „šlechtická škola v přírodě“ v duchu jedinečné historické tradice tohoto místa. Cílem je také zlepšit zázemí pro návštěvníky, vytvořit prostor pro konání kulturních a vzdělávacích akcí, zlepšit ochranu a bezpečnost památky a on-line zpřístupnit jedinečnou sbírku skleněných negativů koní. Realizace projektu začne v roce 2017.

V srpnu byl veřejnosti zpřístupněn hrad Litice, jež byl uzavřen z důvodu vydrolení zdiva u bývalého severního paláce.

Na hradě Kunětická hora proběhla úprava nádvoří u Jurkovičova paláce – pokládka štětové dlažby, pracovalo se na plánech k dokončení Jurkovičova paláce a velká pozornost byla také věnována přípravě projektové dokumentace k projektu IROP „Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva“, který je připravován v rámci 48. Výzvy Integrovaného operačního programu – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v Pardubicko – královéhradecké aglomeraci. Žádost bude podána v roce 2017.

Na zámku Litomyšl došlo k obnově velkého souboru původního biedermeierovského nábytku, který doplnil tři sály zámku a umožnil návštěvníkům prohlédnout si Dámský hudební salon v podobě, jak vypadal ve 30. a 40. letech 19. století. Novinkou letošní sezóny byly Gurmánské prohlídky, kdy návštěvníci ochutnávali pokrmy připravené dle historických receptů. Na Litomyšli jsou připravovány dva projekty IROP, a to „Litomyšl – Božský zámek“ a „Panský dům – Depozit krásných umění“.

Královéhradecký kraj

Pro Hospitál Kuks byl rok 2016 velice úspěšný - získal ocenění Stavba roku 2016 a Zvláštní cenu Ministerstva kultury a také ocenění DestinaCZE 2016 v kategorii Fénix - Znovuzrozený projekt. Návštěvníci kromě samotných prohlídek na Kuksu také hojně navštěvovali nově otevřené bylinkářství, plně vytížené bylo vzdělávací centrum. Ke spokojenosti návštěvníků přispěla také nově otevřená restaurace a letos prvně zcela rozkvetlá bylinková zahrada.

Zvýšenému zájmu návštěvníků se těšil zámek Opočno, kam v  roce 2015 zavítalo 50 015 návštěvníků, v roce 2016 o bezmála 7 tisíc více – 56 829. Opočno každoročně zahajuje sezónu překrásnou velikonoční výzdobou, opočenská Hradozámecká noc je vyprodána týdny předem. Své příznivce si také našly prohlídky expozice nazdobené stovkami aranží z květin nazvané Svátky růží, které se zde konají v červenci.

Na zámku v Náchodě byly návštěvníkům zpřístupněny půdy nad hlavními zámeckými budovami formou pravidelných prohlídek. Komentované prohlídky zámecké kaple byly letos rozšířeny o prohlídku sakristie a kruchty, kde bylo instalováno 12 restaurovaných vitráží pocházejících z původních oken kaple. V reprezentačním křídle hlavní zámecké (Piccolominské) expozice, v pokoji Zátiší, obohatila interiér nově zrestaurovaná barokní sedací souprava. V současné době probíhá restaurování kašny na V. zámeckém nádvoří, kdy se zprovozněním se počítá pro sezónu 2017. Byla dokončena akce obnovy všech 31 zámeckých komínů, byla natřena měděná krytina hodinové věže. (Více informací se nachází níže v části Významné stavební obnovy v roce 2016.)

Na Hrádku u Nechanic byla poprvé v historii tohoto objektu zpřístupněna část zámeckého sklepení. Pokračovalo se zde v generální opravě fasád (jižní strana), kdy dokončení je plánováno na rok 2017.

Ratibořice letos nabízely nejenom květinová aranžmá v zámku, divadelní představení či setkání veteránů, ale také oblíbené klasické akce jako jsou oživené prohlídky s postavami z Babičky či již VII. ročník Nocturna. Pro milovníky historie nabízela správa zámku u význačných příležitostí možnost prodloužené prohlídky zámkem, kdy se zájemci dozvěděli podrobnosti nejenom z architektury objektu a Babiččina údolí, ale také méně známé osudy obyvatel zámku či jejich příbuzných. Došlo k restaurování sousoší „Babička s dětmi (vnoučaty)“ a sochy Panny Marie u mlýna. (Více informací se nachází níže v části Významné stavební obnovy v roce 2016.)

Liberecký kraj

Na hrad Bezděz se vrátily poslední dvě dřevořezby s výjevy z Křížové cesty, které byly původně v kapličkách lemujících cestu na hrad. Dřevořezba s výjevem Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž byla hradu darována, dřevořezba s výjevem Pán Ježíš padá pod křížem poprvé byla odkoupena (Viz Výjimečné dny a události návštěvnické sezóny). Kromě těchto významných událostí vydala Česká národní banka v říjnu minci s motivem Bezdězu, která je druhá z plánované desetičlenné série s motivy českých hradů. Ze stavebních prací byla na hradě provedena elektrifikace Templářského paláce a proběhla oprava vitráží, kamenických prvků a fasády na kapli, proběhla oprava parkánových zdí a byly vykoupeny pozemky, jež umožní výstavbu nové lanovky.

Na Frýdlantě byly realizovány speciální prohlídky knihovny, celoročně je zde nabízena zkrácená dětská prohlídka, která má velký návštěvnický ohlas. Z investičních akcí pokračovaly práce na výběru zhotovitele „revitalizace zámeckého rybníka“, proběhl zde důkladný archeologický výzkum. Byla opravena místnost s odkládacími skřínkami a sociální zařízení pro návštěvníky v objektu Kaplanky.

Na hradě Grabštejn proběhlo zrestaurování historických kamen, byly opraveny protipožárních zídky a část komínů, bylo upraveno zázemí pro návštěvníky. Kromě stavebně-historických prohlídek, kostýmovaných prohlídek, adventních a vánočních akcí zde také provázela svatá Barbora, a to jak ve dne, tak v noci, slavil se zde Slunovrat, pořádaly Létohrátky i klasický jarmark.

Zámek Hrubý Rohozec nabízel tzv. varhanní soboty, kdy byly prohlídky kaple obohaceny hrou na původní varhany, správa zámku nově zařadila zahradní slavnost, stálicí v nabídce jsou kostýmované prohlídky a prohlídky stavebně historické Putování za renesancí. Od letních měsíců probíhaly práce na odvodnění skalního masivu pod zámkem, akce bude ukončena v roce 2017.

Pro zámek Lemberk byl rok 2016 významný tím, že v květnu došlo ke slavnostnímu přenesení a uložení relikvie sv. Zdislavy do zámecké kaple Seslání Ducha svatého. (Viz Výjimečné dny a události návštěvnické sezóny.) Na Lemberku si také připomínali výročí 260 let od tzv. sedmileté války, byly realizovány speciální prohlídky se zaměřením na zámeckou kapli či bajkový sál. Byla zahájena realizace projektu vrtu na pitnou vodu a přípojek pro zámek, byl upraven pozemek u vstupu do zámku, kde se plánuje posezení pro návštěvníky a přístřešek na technické zázemí.

Pro větší komfort návštěvníků byly v návštěvnickém centru na zámku Sychrov instalovány skříňky na odkládání zavazadel a byla dokončena obnova toalet pro návštěvníky. V zámecké galerii a interiérech Bertina křídla bylo provedeno broušení, špánování a následná povrchová úprava podlah a vídeňských parket. Zámek Sychrov zakončil sezónu s rekordním počtem 126 621 návštěvníků, k čemuž výraznou měrou přispěla i velká řada doprovodných akcí (setkání amerických automobilů – veteránů, 61. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnova a Sychrov, Skotské hry, adventní a velikonoční trhy a v neposlední řadě oblíbené „Čaje o páté“ v zámecké oranžérii). I v roce 2016 byl zámek veřejnosti zpřístupněn denně, včetně pondělí.

Na hrad Trosky bylo s ohledem na rozšiřující se kulturní nabídku zastřešeno hlediště na nádvoří hradu. Byl také zakoupen objekt pro zázemí hradu, kde bude od roku 2017 také informační centrum.

Zákupy si celý rok připomínaly 100. výročí úmrtí předposledního majitele zámku - rakouského císaře a českého krále Františka Josefa I., kdy stěžejní aktivitou bylo zpřístupnění nové prohlídkové trasy. Právě s ohledem na významné výročí vztahující se k osobě Františka Josefa I. byla na Zákupech, na výstavě jiřinek, pokřtěna nová odrůda této květiny jménem císaře. Zámek Zákupy se v roce 2016 prvně zapojil do Hradozámecké noci. Z hlediska stavební obnovy pokračovala příprava na obnovu jižního křídla zdevastovaného hospodářského dvora pro podání žádosti do 2. výzvy IROP, zpracovávaly se podklady ke generální obnově krovů a střech hlavní budovy zámku zničených chybnou rekonstrukcí ze 70. let.

Návštěvnost objektů ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově za rok 2016 byla 991 500 osob, o rok dříve 955 560 osob.

Významné stavební obnovy v roce 2016

Hrad Litice

V březnu 2015 došlo k vydrolení zdiva bývalého severního paláce a následné průzkumy ukázaly, že poškození zdiva je takového rozsahu, že znemožňuje jakýkoliv návštěvnický provoz, neboť hrozilo celé jeho zřícení. Hrad byl tedy v roce 2015 uzavřen, návštěvníci jej mohli navštívit až v létě 2016 a to v omezeném režimu. U bývalého severního paláce došlo k sejmutí nepůvodní koruny severní a východní zdi, přezdívání interiérového i exteriérového líce zdiva severní a východní stěny a stabilizaci zdiva původního, vyzdění koruny severní stěny a úpravě povrchu koruny zdiva. Práce budou ukončeny do května roku 2017. Všechny práce jsou dokumentovány a správa hradu plánuje výstavu zachycující jak stavební obnovu, tak archeologické práce. O průběhu obnovy a archeologickém průzkumu informoval a informuje také web hradu zde.

Zámek Slatiňany – rekonstrukce rizalitu

Státní zámek Slatiňany stál v období po II. světové válce stranou zájmu i větších investic do obnovy. Deficit v obnově a údržbě je však postupně napravován. Jedním z kroků k rehabilitaci této národní kulturní památky je odstranění havarijních stavů střešních konstrukcí. V roce 2016 byla realizována kompletní výměna krovu a střešní krytiny na jihovýchodním rizalitu, jenž byl vyhodnocen jako nejpoškozenější dřevokazným hmyzem i houbami z důvodů dlouhodobého zatékání a užitím v minulosti nesprávně začištěných trámů s kůrou. Střešní konstrukce pocházela z roku 1864 a od tohoto roku byla pouze provizorně opravována. Na začátku 90. let 20. století byla vyměněna břidlicová střešní krytina, která zde našla na další čtvrtstoletí své již druhé uplatnění - byla sňata ze střech hradu Kunětická hora. Po rozkrytí konstrukcí byl zjištěn naprosto degradovaný stav dřevěných prvků, z nichž nebylo možné k rekonstrukci využít nic, proto byl krov nově pojat jako replika původního s využitím dochovaných kovových kotevních konstrukcí a spojek či ozdobného ukončení na vrcholu. Tato akce byla financována z prostředků Ministerstva kultury České republiky - SMVS ve výši 3 miliony korun.

Státní zámek Náchod

V roce 2016 byla dokončena akce obnovy všech 31 zámeckých komínů na Státním zámku Náchod. Obnova začala na konci roku 2014 rozebráním devíti silně narušených komínových těles v jejich nadstřešních částech. V průběhu roku 2015 došlo k vyzdění rozebraných částí a jejich omítnutí. V roce 2016 v závěrečné etapě došlo k opravě zbylých 22 komínových těles, která spočívala v omítání a povrchových opravách komínů, opravy či výměně oplechování, přezdění narušených korunových částí komínů a osazení pískovcových hlavic. Obnova zajistila prodloužení životnosti a návrat dobrého stavebně technického stavu historických komínů, které v současnosti plní funkci odvětrání půd a navazujících prostor.

Na konci roku 2016 došlo k natření měděné krytiny hodinové věže na červeno speciálním nátěrem. Došlo tak k sjednocení barevnosti s hlavní věží, která prošla generální opravou v roce 2014. Barevné sjednocení je tak návrat k původní barevnosti střech obou věží a střech obecně na zámku, která je známa již přes 150 let. Složení a barevnost nátěru hodinové věže je podle stejné receptury jako u hlavní věže, tak aby bylo dosaženo uceleného dojmu. Obě věže tak mohou opět společně dominovat nad náchodským údolím.

Restaurování sochy Panny Marie v Ratibořicích a sousoší Babičky

V listopadu 2016 bylo dokončeno restaurování skulptury Panny Marie v životní velikosti, stojící na profilované třídílné soklové architektuře a dvou základových stupních umístěných naproti objektu mlýna v ratibořickém údolí. Na konci roku 2015 byla socha restaurátorem šetrně rozebrána a odvezena do ateliéru v Turnově. Všechny kamenné prvky byly očištěny, vady kamene zapraveny, konsolidovány a byly provedeny plastické a barevné retuše. Kromě kamene byly restaurovány i kovářské prvky jako lucernička s konzolí a spojovací kramle. Po provedení restaurování v ateliéru byla socha převezena a zpět osazena na původní místo.

S restaurováním sochy Panny Marie proběhlo i restaurování sousoší Babičky s vnoučaty. Předmětem restaurování bylo hlavně čištění sochy od nánosů a nečistot. Došlo také k doplnění nového palce pravé ruky na soše Barunky. V návaznosti na restaurátorské práce byly provedeny práce související s odvodněním a odvětráním základu sousoší. Po obvodu podstavce byla provedena drenáž a zasypání hrubým štěrkem.

Nové interiérové instalace

Státní zámek Zákupy

Nové místnosti na zákupském zámku se otevřely u příležitosti 100. výročí úmrtí předposledního majitele zámku císaře Františka Josefa I., který zemřel 21. listopadu roku 1916.

Poprvé od roku 1976, kdy byl zámek Zákupy uzavřen z důvodu stavební havárie, se tak znovu otevřela prohlídka v plném rozsahu, tj. ve všech čtyřech zámeckých křídlech. V červnu byly po celkové obnově zpřístupněny čtyři pokoje severního křídla, které sloužilo k ubytování hostů. Expoziční využití se vrací k původnímu využití daných prostor. Primárně zde autoři expozice (Mgr. Vladimír Tregl a Mgr. Petr Weiss) využili fakt, že pokoje sloužily k ubytování hostů. Všechno původní vybavení, které se zachovalo, bylo vráceno na své místo, avšak muselo být doplněno dalšími předměty ze zákupského fondu a také ze svozů z depozitářů hradů a zámků ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově, které se vztahují k rodu Habsburků.  Autoři expozice se rozhodli každému hostinskému apartmánu přiřadit v chronologickém sledu konkrétního příslušníka rodu Habsburků, jenž do Zákup skutečně jezdíval. Nové pokoje tak připomínají pobyty císaře Františka Josefa I. (ložnice a pracovna), ale také jeho syna korunního prince Rudolfa s manželkou Štěpánkou Belgickou (salon a lovecký pokoj), kteří v Zákupech také několikrát pobývali. 

Zbylé dvě místnosti v západním křídle na svou postupnou obnovu teprve čekají, ale již jsou součástí prohlídky - výklad průvodců se zde zaměřuje na chystanou obnovu.

V západním křídle zámku došlo ke zpřístupnění apartmá ve stylu biedermeier.

Všechny obnovené místnosti prošly opravou oken, jimiž do té doby silně zatékalo na podlahy. Nezbytná byla konzervace parket, nechybělo restaurování původních kachlových kamen, restaurování původních papírových tapet a rekonstrukce dobových výmaleb. Mezi nejsložitější restaurátorské práce patřila obnova malovaného stropu od malíře Josefa Navrátila.

S ohledem na počet nově zpřístupněných místností došlo k rozdělení stávající prohlídkové trasy na dvě, a to na a to okruh zaměřený na zámek v době císaře Františka Josefa I., a zámek za císaře Ferdinanda I.

Reinstalace zákupského zámku je plánována ještě na dva roky, ukončena bude symbolicky rokem 2018, kdy si připomeneme 100 let od jeho převzetí státem.

Restaurování

Restaurování bylo v roce 2016 provedeno jak na několika památkách umístěných v exteriéru spravovaných historických areálů (Ratibořice - sousoší Babičky s vnoučaty, Ratibořice - socha Panny Marie u mlýna), tak i na kulturních památkách tvořících movitou náplň veřejnosti přístupných interiérových instalací. Do ložnice hraběnky na Hrádku u Nechanic se tak po desítkách let vrátí nebesa nad postel, prohlídkovou trasu Hospitálu Kuks od nové sezóny obohatí zemský globus z roku 1794, na zámku v Náchodě přibydou dva párové vyřezávané příborníky, pro Ratibořice byl zrestaurován barokní obraz s námětem loučení Venuše s Adonisem. Z prohlídkové trasy Grabštejna prošlo restaurováním několik drobných předmětů z keramiky a porcelánu, na Lemberku byly zrestaurovány párové portréty císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty v náročně pojatých zlacených rámech, pro Zákupy to bylo více předmětů různého druhu z důvodu zpřístupnění nové prohlídkové trasy. Na Kunětické hoře proběhla první etapa restaurování obrazů z hradní kaple a do prohlídkové trasy zámku v Litomyšli budou od nové sezóny umístěny zrestaurované portréty koní.

Výjimečné dny a události návštěvnické sezóny

Na Bezděz se vrátily dvě postrádané dřevořezby, soubor je kompletní

Dva roky po náhodném nálezu dřevořezby zachycující výjev Kladení Krista do hrobu, se na Bezděz vrátily poslední dvě pohřešované dřevořezby, a to s výjevy: Pán Ježíš padá pod křížem poprvé a Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž. Prvně jmenovaná dřevořezba byla odkoupena, poslední chybějící byla hradu darována na základě reportáže v České televizi. Dárkyně z Boleslavska, která dřevořezbu zdědila po manželovi, si přeje zůstat v anonymitě. Dřevořezby musely projít restaurátorským zásahem, a návštěvníkům budou představeny při zahájení sezóny 2017. (Dřevořezeb je v celém souboru čtrnáct a tvořily výzdobu kapliček lemujících cestu na Bezděz. Dřevořezby pochází z konce 17., či začátku 18. století a považovaly se od cca 60. let minulého století za ztracené. Darovaná i zakoupená dřevořezba je ve velmi zachovalém stavu, mají rozměry 64x100 cm. Na hradě budou k vidění tři dřevořezby, zbývající jsou umístěny v muzeu v České Lípě.)

Na Lemberk byla přenesena a uložena relikvie sv. Zdislavy

V květnu byla na zámek Lemberk, do kaple Seslání Ducha Svatého, slavnostně přenesena a uložena relikvie sv. Zdislavy, bývalé hradní paní, patronky rodin a ochránkyně nemocných. Relikviář s ostatky je natrvalo umístěn na bočním oltáři zámecké kaple a návštěvníci  jej mohou vidět a uctít během prohlídky zámku.

Dny evropského dědictví

Již tradičně se tyto významné dny nesou v duchu stavebně-historických prohlídek, zpřístupnění netradičních prostor či výkladu, který je zaměřen na význačnou, ojedinělou prostoru, výzdobu či mobiliář daného objektu. Na hradě a zámku Frýdlant byla zpřístupněna věž a realizovaly se prohlídky zaměřené na výmalbu, stavebně historické prohlídky nabídl hrad Grabštejn a zámek Hrubý Rohozec, podrobnosti k malbám na stropě Bajkového sálu sdělovali na Lemberku. Zákupy nabídly zpřístupnění sakristie, klenutého sálu, ale také pokřtění nové odrůdy jiřiny na počest císaře Františka Josefa I. Hrad Bezděz obsadili v tyto dny šermíři.

Zpřístupnění sklepení s degustací vín ocenili návštěvníci Kunětické hory, technické prohlídky nabízel zámek Slatiňany. Na Liticích čekal na návštěvníky Karel IV., ale také workshopy o tom, jak se žilo ve středověku. Na Opočně byla realizována přednáška a výstava o evidenci a dokumentaci opočenské sbírky zbraní. Rozšířené prohlídky nabízeli na Ratibořicích, prohlídky kaple a sakristie potom na Náchodě, poprvé se veřejnosti představilo sklepení na Hrádku u Nechanic.

 

Hradozámecká noc

Hradozámecká noc, jež letos připadla na noc ze soboty 27. na neděli 28. srpna, potvrdila, že veřejnost má stále větší zájem o noční prohlídky hradů a zámků. Velkou radost z proběhlé Hradozámecké noci měli na Slatiňanech, kam přišlo přes 600 návštěvníků (noční prohlídky zámku za asistence kustodů, fotokoutek, hudební doprovod), spokojenost panovala také na premiérově zapojeném hradě Bezděz (243 návštěvníků) a zámku v Zákupech. Zákupy se do Hradozámecké noci zapojily v roce 2016 prvně a to připomenutím 100 let od úmrtí svého předposledního majitele, císaře Františka Josefa I. - výkladem, ale i ukázkami tanců „Od balleta k valčíku“. Na Zákupy zavítalo 170 návštěvníků.

Hrad a zámek Frýdlant si 377 návštěvníků prohlédlo v doprovodu hudby, ale pouze za svitu svíček, a navíc zde potkávali tajuplné postavy. Na Grabštejn, kde „Bylo třeba zabít Valdštejna“, našlo cestu 150 návštěvníků, na Hrubém Rohozci, kde se zúčastnění bavili scénkami, jak se sloužící chystali na návštěvu hraběnky Mitsuko, hlásili 284 osob. Na Královéhradecku se do Hradozámecké noci zapojil již tradičně zámek Opočno, který přivítal 473 návštěvníků a večerní Závěrečné vystoupení Kurzu renesančních tanců shlédlo 235 diváků.

Tento výjimečný program si nenechalo ujít 254 návštěvníků Kunětické hory, kde se začínalo lampiónovým průvodem pod hradem a následovaly noční prohlídky, hudební vystoupení a další kulturní program. Jako útok na chuťové pohárky pojali Hradozámeckou noc na Litomyšli – zde byly nabízeny Gurmánské prohlídky, jich se mohlo postupně zúčastnit maximálně 78 labužníků, kteří během prohlídky ochutnávali, jak se vařilo a peklo v dobách minulých.

 

Velikonoční a vánoční prohlídky

Prohlídky tématicky nazdobených hradů a zámků jsou u návštěvníků velice oblíbené. Každoročně zaznamenává Územní památková správa na Sychrově zvýšený zájem o velikonoční prohlídky a také o adventní a vánoční akce, jako jsou prohlídky, jarmarky, koncerty a další aktivity. Velikonoční prohlídky, doplněné o výklad, jak toto období trávila šlechtická rodina, se pravidelně konají na zámku Litomyšl, Slatiňany, Opočno, Náchod, Ratibořice, Hrádek u Nechanic, Sychrov, Lemberk, Zákupy. Velikonoční výzdobu má každoročně také hrad Grabštejn, Betlém Hlinsko a Veselý Kopec představují návštěvníkům lidové zvyky a tradice během celého roku a to včetně vzdělávacích programů pro školy.

Adventní a vánoční program je chystán i na objektech, které jsou v zimním období zavřené – koncerty i prohlídky nabídl stejně jako v předchozích letech zámek Náchod, Ratibořice, Hospitál Kuks, Hrádek u Nechanic, zámek Slatiňany, Litomyšl, Frýdlant, Hrubý Rohozec, Lemberk, Sychrov, Zákupy, i hrad Grabštejn. 1. leden se na Kunětické hoře vítal již tradičním výstupem na hrad.

Zákupy připomínaly výročí 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I.

Zámek Zákupy, letní rezidence Habsburků, si v roce 2016 připomínal 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I., jednoho ze svých nejvýznamnějších majitelů. Císař zámek navštívil např. v roce 1876, kdy se Zákupy staly místem politické schůzky s ruským carem Alexandrem II.

Správa zámku výročí připomenula nejenom programem Hradozámecké noci, pokřtěním nové odrůdy jiřinky, Císařskými slavnostmi a dalšími aktivitami, ale také zpřístupněním nových prostor. Zámek tak nabízí od června roku 2016 dvě základní prohlídkové trasy, a to okruh zaměřený na zámek v době císaře Františka Josefa I., a zámek za císaře Ferdinanda I.

Publikační činnost

V uplynulém roce byly vydány dvě publikace, a to:

 

Další aktivity pracoviště

Pro zvýšení povědomosti návštěvníků nejenom o existenci památkových objektů, ale i služeb, které se zde nabízejí, byly na všechny objekty ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově instalovány dotykové obrazovky s aplikací, která představuje nejenom všechny výše uvedené památky, ale také památky ve správě ÚPS v Kroměříži.

Bylo prodáno celkem 70 dárkových poukazů na základní prohlídkové trasy v celkové hodnotě 13 880 Kč.

ÚPS na Sychrově pokračovala v reciproční spolupráci se ZOO v Liberci a se ZOO ve Dvoře Králové (snížené vstupné pro dospělého návštěvníka při předložení vstupenky), nadále byla rozvíjena spolupráce s místními správami a samosprávami, organizacemi a spolky činnými v turistickém ruchu, jakož i s médii a školskými zařízeními.

Přehled dotací přidělených MK
     
Název dotace
Dotace v tis. Kč
 
Havarijní program 0  
Program záchrany architektonického dědictví 0  
Program regenerace městských památkových rezervací a zón 0  
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 0  
Program restaurování 650 000  
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 0  
SMVS 18 868 231  
Dotace MK ČR - Kulturní aktivity 657 564  
Dotace od ÚSC celků 212 953  
Dary, nadační příspěvky HČ 660 189  
Dary, nadační příspěvky JČ 89 000  
     
     
Celkem 21 137 937