Činnost za uplynulý rok (2017)

Ocenění hospitálu Kuks

Slavnostním ceremoniálem v areálu obnoveného hospitálu Kuks dne 1. září vyvrcholilo předávání Cen EU pro kulturní dědictví Europa Nostra. Diplomy za vítězné projekty Kuks – Granátové jablko a Památky nás baví - převzala spolu s koordinátory projektů z rukou výkonného viceprezidenta organizace Europa Nostra Johna Sella generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. Toto významné ocenění připomíná bronzová plaketa, která byla instalována na čestné místo u vstupu do návštěvnického centra Hospitálu Kuks. Hlavním prostorem výsledných aktivit projektu Kuks – Granátové jablko se stalo výukové centrum, kde se dnes konají výtvarné ateliéry, sympozia, workshopy a další akce. Hlavním turistickým magnetem je pak prohlídkový okruh prezentující historii rodu Šporků a fungování hospitálu od jeho výstavby až do současnosti. Do zahrady za hospitálem se též vrátilo 144 bylinkových záhonů. Dle vyjádření odborné poroty je obnova hospitálu Kuks těch nejvyšších kvalit. Její víceoborový a mezioborový přístup by měl sloužit jako přesvědčivý příklad pro jiné projekty obnov v Evropě.

Skokani v návštěvnosti

Celková návštěvnost 18 objektů ve správě ÚPS na Sychrově předčila v roce 2017 očekávání  - objekty v kraji Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém navštívilo celkem 988 054 návštěvníků, tedy ještě o 1 491 více, než-li v roce 2016, který byl pro NPÚ z hlediska návštěvnosti rekordním.  Absolutně nejvyšší návštěvnost ve své novodobé historii měl hrad Trosky – 112 148 osob, v roce 2016 to bylo přes 109 tisíc osob. Statisícovou návštěvnost pokořil také hospitál Kuks a zámek Sychrov. Druhou nejvyšší návštěvnost měl od roku 1993 také hrad Kunětická hora (40 526). Výrazně vyšší návštěvnosti oproti předchozím letům se těšil také zámek Hrádek u Nechanic (40 050).  Již 4. sezónu se správě zámku Zákupy podařilo udržet téměř dvojnásobnou návštěvnost oproti předchozím letům (33 033). Velkému zájmu se těšil také Soubor lidových staveb Vysočina (Veselý Kopec a Betlém), který si v roce 2017 prohlédlo 81 613 návštěvníků. Rekordní návštěvnost hlásil také zámek Slatiňany a to celkem 29 323 návštěvníků. Na náchodském zámku se velkému zájmu těšily prohlídky pro děti, během hlavních prázdnin je navštívilo přes 1 700 dětí s rodiči. Za rok 2017 si návštěvníci objednali rekordních 155 dárkových poukazů na prohlídky objektů Liberecka, Pardubicka a Královéhradecka.

Zavedení nových vstupenek na objektech – vzniká unikátní sběratelská edice

Na vybraných hradech a zámcích (např. Hrubém Rohozci, Náchodě, Slatiňanech, Zákupech, Kuksu, Grabštejně, Bezdězu a Troskách) dostávají návštěvníci nové vstupenky s historickým vyobrazením objektu. Do roku 2019 na nové vstupenky přejdou všechny objekty ve správě Národního památkového ústavu a vznikne tak unikátní sběratelský artikl. Pro návštěvníky bude v roce 2018 vydán i deník, kam se budou vstupenky vlepovat. 

Stěžejní aktivity pracoviště v roce 2017:

Stavební obnova

Mezi významné stavební akce v roce 2017 patří oprava fasády na Hrádku u Nechanic a zahájení přípravy podání projektu ITI na opravu hospodářského dvora, byla zde také obnovena původní historická elektrorozvodna z roku 1914.  Byla dokončena výměna vitráží na východní straně kaple na Bezdězu a také proběhla oprava pláště budovy a opěrných pilířů, na Grabštejně byl opraven Sál předků, ve frýdlantském parku se pracovalo na obnově rybníka. Na Zákupech byla dokončena předprojektová a projektová dokumentace na záchranu a obnovu jižního křídla hospodářského dvora, byla podána žádost o dotaci z IROP na obnovu části hospodářského dvora. Zároveň probíhaly práce na projektové dokumentaci na generální rekonstrukci krovů a střech hlavní budovy zákupského zámku. Na Sychrově je těsně před dokončením oprava zámeckého schodiště, došlo k opravě části ohradní zdi do čestného dvora, byly zahájeny práce na vodním hospodářství s novými vrty na vodu pro závlahu parku a s využitím užitkové vody pro toalety. Byl zřízen nový hloubkový vrt se zdrojem pitné vody a nový vodovodní řád vedený jak na zámek Lemberk, tak na Bredovský letohrádek. Na Hrubém Rohozci bylo dokončeno odvodnění skalního masivu, které zlepší statiku objektu. Byla vypracována architektonická studie na revitalizaci hradu Trosky.

Od září mohli návštěvníci opět nahlédnout do Malé jídelny na Litomyšli, tato prostora byla silně poškozena havárií vody v roce 2010, v příštím roce bude pro návštěvníky připraven i Hudební pokoj, rovněž zasažený vodou. Proběhl rozsáhlý terénní průzkum problematických dřevin na Opočně, pokračuje projekt obnovy krajinných struktur a podpory přírodních biotopů Kunětické hory, jehož cílem je obnovená krajinná kompozice Národní kulturní památky Státního hradu Kunětická hora. Byl podán projekt ITI – Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva a byl vysoutěžen generální dodavatel. V současné době se očekává právní akt rozhodnutí a stavební akce bude zahájena v květnu 2018.

Ratibořicích běží zkušební provoz vodního díla „Mlýnský náhon“ (více informací v přiloženém souboru ke stažení), na zámku v Náchodě byla umístěna nová šindelová střecha na historické studni na III. nádvoří, byly opraveny střechy hlavních budov zámku.

Na zámku Slatiňany byla provedena celková oprava skleníků v zásobní zahradě spolu se zázemím pro zahradníky. Akce zahrnovala i výměnu otopné soustavy. Dne 26. ledna zde byl slavnostně zahájen projekt IROP – Slatiňany – šlechtická škola v přírodě.  V areálu bude s přispěním evropských peněz v duchu historické tradice obnovena unikátní „šlechtická škola v přírodě“, kdy se areál dětského hospodářství navrátí ke své původní funkci. Projekt počítá i s regenerací zámeckého parku, která zabrání postupující degradaci architektonicky i přírodně hodnotného areálu, budou  rekonstruovány cesty, ohradní zdi, ploty a brány a také opěrné zdi pod zámkem i parkem. Projekt se zaměří také na obnovu zámecké budovy. (Více informací v přiloženém souboru ke stažení)

Na hradu Kunětická hora probíhá oprava fortifikačního systému jižní části a tato akce bude probíhat i v roce 2018. V roce 2017 byla dokončena oprava a zajištění severního paláce na hradě Litice – hrad se tak otevřel veřejnosti již v klasickém návštěvnickém režimu po celou sezónu.

Velká pozornost byla věnována i péči o historickou zeleň. Důraz byl kladen především na parky, které prošly rozsáhlými obnovami financovanými v rámci OPŽP (Frýdlant, Grabštejn, Hrubý Rohozec, Sychrov, Kunětická hora, Ratibořice).

Restaurování a nové instalace

Na hradě a zámku Frýdlant bylo v roce 2017 dokončeno restaurování historických textilních závěsů na dveřích a oknech v tzv. hudebním pokoji. Na hradě Grabštejn byly na počátku července 2017 uvolněny prostory, které doposud využívalo Severočeské muzeum v Liberci jako svůj depozitář. Na zámku Hrubý Rohozec bylo v roce 2017 dokončeno restaurování sousoší Panny Marie, které bylo v roce 2015 poškozeno pádem stromu při vichřici. Na lemberském zámku bylo v roce 2017 dokončeno restaurování dvou rozměrných olejomaleb z původního vybavení zámku, které jsou instalovány v tzv. bajkovém sále. Na zámku Zákupy bylo v roce 2017 vyklizeno pět historických interiérů v prvním patře zámku, doposud veřejnosti nepřístupných a využívaných jako depozitáře, a byla zahájena příprava na instalaci těchto prostor a následné zpřístupnění veřejnosti při příležitosti 100. výročí převzetí zámku do vlastnictví státu. Byly provedeny řádné inventarizace mobiliárních fondů na SZ Ratibořice, SH Kunětická hora, SH Litice a SZ Slatiňany. Na zámku Hrádek u Nechanic bylo pokračováno v restaurování historického nábytku, pocházejícího z ložnice hraběnky.  Návštěvníci Státního zámku Litomyšl měli od soboty 9. 9. 2017 po sedmi letech opět šanci nahlédnout do dlouho nepřístupné tzv. Malé jídelny. Malá jídelna je jednou z místností, které byly vážně poškozeny havárií vody na jaře roku 2010.

V závěru roku 2016 byly Náprstkovu muzeu asijských, afrických a amerických kultur navráceny exponáty, které měl státní zámek Opočno dlouhodobě zapůjčeny pro prezentaci v tzv. orientální zbrojnici. Správa zámku následně přistoupila k doplnění expozice, tentokráte s využitím prakticky výhradně opočenských sbírkových předmětů. V letošním roce pokračovalo také dlouhodobé restaurování původních kachlových kamen na zámku Zákupy. Velkým počinem bylo zrestaurování všech původních lavic a klekátek ze zámecké kaple sv. Františka z Assisi, které po desítkách let používání utrpěly vážná poškození. 

Výzkumná činnost

V roce 2017 byla realizována většina výstupů z plnění výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, dílčího úkolu „Pět století sběratelství na zámku v Opočně“, financovaného z podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO, projekt 99H3062130). (Více informací v přiloženém souboru ke stažení).

Významné aktivity na objektech

Objekty ve správě ÚPS na Sychrově se také zapojily do významných kulturních akcí a projektů jako jsou Hradozámecká noc, Dny evropského dědictví a Roku renesanční šlechty. ( Více informací v přiloženém souboru ke stažení.)

Významná událost – návštěva manželky prezidenta republiky na zámku v Zákupech

Státní zámek Zákupy poctila v úterý 9. 5. svou návštěvou manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová. Slavnostní přivítání první dámy paní Ivany Zemanové v doprovodu paní Sylwie Půtové, manželky hejtmana Libereckého kraje, proběhlo na prvním nádvoří zámku za účasti starosty města Zákupy pana Radka Lípy a kastelána zámku Zákupy pana Petra Weisse. Následovala prohlídka interiérů zámku včetně kaple sv. Františka z Assisi.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém dokumentu Zhodnocení činnosti za rok 2017 (Níže ke stažení)