Interní rada ředitele NPÚ, územní památkové správy na Sychrově

Interní rada je povinným poradním orgánem ředitele ÚPS k posuzování odborných otázek obnovy památek.

Předseda:

 • PhDr. Miloš Kadlec, Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Tajemník:      

 • Mgr. et Bc. Lucie Bidlasová, Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Členové:

 • p. Pavel Jerie, Národní památkový ústav, generální ředitelství
 • PhDr. Martin Pácal, Národní památkový ústav, generální ředitelství
 • Mgr. Naděžda Pemlová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
 • Mgr. Miloš Krčmář, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Ing. Jiří Balský, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově
 • Ing. arch. Bc. Luboš Kořínek, Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
 • Mgr. Oto Minařík, Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
 • Bc. Jiří Svoboda, Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
 • Mgr. Kateřina Rainišová, Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Statut a jednací řád Interní rady ředitele