Návštěvníci se speciálními potřebami

Speciální nabídka pro návštěvníky se specifickými potřebami na vybraných objektech ÚPS na Sychrově :

 

Nabídka pro osoby nevidomé, slabozraké a osoby se zbytky zraku

Prosíme všechny organizátory zájezdů pro osoby se speciálními potřebami, aby se nahlásili předem správě objektu a domluvili vše potřebné, jenom včasnou dohodou zajistíme co nejlepší službu – můžeme posílit počty průvodců, připravit nájezdy, pomůcky apod.

Hospitál Kuks

Osobám slabozrakým a nevidomým nabízí hospitál následující pomůcku:

 • haptická "knížka" - obsahuje základní informace o historii objektu a také soše Lehkomyslnosti (z cyklu Braunových Ctností a Neřestí) v Braillově písmu, doplněna je o haptický plán areálu hospitálu a bylinkové zahrady, vyobrazení sochy Lehkomyslnosti a erbu rodu Šporků
 • Podrobnější informace na tomto odkazu.

Hrad a zámek Frýdlant

Osobám slabozrakým a nevidomým nabízí hrad a zámek následující pomůcku:

 • haptický půdorysný model hradu a zámku - je umístěn v návštěvnickém centru, aby si jej mohli návštěvníci osahat a získat tak lepší představu o místě, kde se nachází

Hrad Grabštejn

Osobám slabozrakým a nevidomým nabízí hrad následující pomůcky:

 • haptický půdorysný model hradu - je umístěn v návštěvnickém centru, aby si jej mohli návštěvníci osahat a získat tak lepší představu o místě, kde se nachází
 • haptická "knížka" - obsahuje základní informace o historii hradu a také soše svaté Barbory v Braillově písmu, doplněna je o haptická vyobrazení erbu Clam-Gallasů, pohledu na hrad a sochy svaté Barbory. Knížka je zapůjčována na požádání.

Zámek Lemberk

Osobám slabozrakým a nevidomým nabízí zámek následující pomůcky:

 • haptický půdorysný model zámku - je umístěn v pokladně zámku, po domluvě bude zapůjčen, aby si jej mohli návštěvníci osahat a získat tak lepší představu o místě, kde se nachází
 • haptická "knížka" - obsahuje základní informace v Braillově písmu, doplněna je o haptická vyobrazení dominantních částí objektu

Zámek Sychrov

Osobám slabozrakým a nevidomým nabízí zámek následující pomůcku:

 • haptická "knížka" - obsahuje základní informace o objektu v Braillově písmu, doplněna je o haptická vyobrazení dominantních částí objektu

Zámek Litomyšl - haptické plány

Zámek v Litomyšli nabízí jednotlivým nevidomým a zrakově postiženým návštěvníkům (nikoli skupinám a zájezdům) možnost zapůjčit si v pokladně tyto pomůcky:

 • haptický plán areálu památky UNESCO s rozmístěním jednotlivých budov
 • haptický plán 1. patra s rozmístěním pokojů na zámeckých prohlídkových trasách
 • haptické zobrazení čelní fasády litomyšlského zámku
 • haptické zobrazení rozmístění a podoby sgrafit

Na podmínky zapůjčení (a rezervaci) je třeba se ptát předem na pokladně zámku +420 461 615 067. Děkujeme za pochopení a doufáme, že pomůcky zprostředkují další zajímavé informace návštěvníkům zámeckého areálu v Litomyšli.

 Přístupnost objektů pro osoby s omezením pohybu

Prosíme všechny organizátory zájezdů pro osoby se speciálními potřebami, aby se nahlásili předem správě objektu a domluvili vše potřebné, jenom včasnou dohodou zajistíme co nejlepší službu – můžeme posílit počty průvodců, připravit nájezdy, pomůcky apod.

Královéhradecký kraj :

ZÁMEK HRÁDEK U NECHANIC

Parkování pro handicapované (2 místa) se nachází asi 50 metrů od bočního vchodu (parkoviště pro zaměstnance u tzv. severní brány). Pokladna je bezbariérová, v objektu je k dispozici samostatná toaleta pro handicapované. Bezbariérově přístupné je nádvoří a samostatný prohlídkový okruh v přízemí zámku (k dispozici nájezd do východní chodby).

HOSPITÁL KUKS

Parkování pro handicapované (2 místa) se nachází na parkovišti ze směru Brod n/L, Slotov. Objekt má bezbariérovou pokladnu, bylinkářství a toalety. Bezbariérově přístupný je celý areál hospitálu včetně bylinkové zahrady, na cestičkách může hrozit zapadání kol vozíčku (doporučena asistence). Prohlídkové okruhy (s výjimkou Šporkovské hrobky) jsou plně přístupné pro osoby s omezením pohybu, k dispozici je výtah. 

Podrobnější informace na tomto odkazu.

ZÁMEK NÁCHOD

Na státním zámku v Náchodě je bezbariérově přístupné pouze 3., 4. a 5. nádvoří zámku, avšak upozorňujeme, že je třeba počítat s nerovností povrchu. Zámecké expozice, pokladna, zahrada a WC jsou dostupné pouze po schodech. Po předchozí telefonické/e-mailové domluvě umožníme imobilním návštěvníkům parkovat na 4. nádvoří zámku. Na zámeckém kopci lze zvolit cestu bez schodů, některé cesty jsou ale strmější.

ZÁMEK OPOČNO

Nejbližší vyhrazené parkování (1 místo) se nachází na Trčkově náměstí (cca 100m od vchodu do areálu), s kartičkou ZTP a ZTP/P je povolen vjezd do pěší zóny před vchod do areálu.

Zájezdy handicapovaných osob si mohou vyzvednout povolenku vjezdu do pěší zóny na Informačním centru Opočno na Kupkově náměstí - povolení platí pouze pro vyložení a naložení osob, nikoliv pro parkování.

Pokladna zámku je nedostupná pro vozíčkáře (úzké dveře), toalety jsou bezbariérové. Bezbariérově dostupné je pouze nádvoří zámku a sály v přízemí. Možná je rovněž návštěva části zámeckého parku. Prohlídkové trasy jsou přístupné pouze po schodištích.

ZÁMEK RATIBOŘICE

Před hlavním vchodem do zámeckého parku je vyhrazeno 5 parkovacích míst pro osoby s omezením pohybu (vzdálenost k zámku cca 100 m). Zámek má bezbariérovou pokladnu i toalety. Pro vozíčkáře je dostupná část prohlídkové trasy v přízemí. S asistencí je možné absolvovat také naučnou stezku Babiččiným údolím.

Liberecký kraj :

HRAD BĚZDĚZ

Nejbližší vyhrazené parkování se nachází 1, 5 km od hradu. Cesta k hradu zcela je nevhodná pro osoby s omezením pohybu - je špatně přístupná, kamenitá, zčásti skalnatá a i samotný areál hradu je velmi členitý. Pokladna ani toalety nejsou bezbariérové. Prohlídková trasa prochází několika úrovněmi s množstvím schodů a terénních nerovností.

HRAD A ZÁMEK FRÝDLANT

Parkování je možné na parkovišti nedaleko objektu. Pro osoby s omezením pohybu je přístupné pouze nádvoří, případně přízemí objektu. Prohlídkové trasy obsahují velké množství schodů. Objekt nemá bezbariérové toalety.

HRAD GRABŠTEJN

Při domluvě předem a zajištění vlastní asistence lze využít výtah a handicapovaný návštěvník si tak může prohlédnout byt nadlesního, kapli sv. Barbory, byt a kancelář úředníka, sál předků a zámecký pokoj. Parkování přímo před hradní branou je nutno domluvit předem (průjezd přes vojenský prostor AČR).

Ze spodního parkoviště pro návštěvníky vede nezpevněná stezka k hradu, nevhodná pro invalidní vozíky. Pro osoby s omezením pohybu je bezbariérově přístupné pouze nádvoří a toalety. Prohlídkové trasy obsahují schody a prahy, shodně tak hradní pokladna.

ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC

Parkoviště se nachází cca 100 m od zámku. K zámku vede oblázková cesta zámeckým parkem, která může být problematická pro vozíčky i chodítka. Nádvoří je kryté dlažbou a je přístupné pro osoby s omezením pohybu. Pokladna a zámecká kavárna jsou přístupné, objekt nemá bezbariérové toalety. Prohlídkové trasy nejsou bezbariérově přístupné.

ZÁMEK LEMBERK

Po dohodě lze parkovat na bližším, horním parkovišti před zámkem. K pokladně je potřeba překonat zvýšený práh, toalety nejsou bezbariérové a jsou umístěné v suterénu u bývalé konírny, kam vede řada schodů. Bezbariérově si lze prohlédnout zámecké nádvoří, s asistencí a s pomocí nájezdů lze zpřístupnit místnosti v přízemí (prohlídková trasa Provozní prostory zámku).

ZÁMEK SYCHROV

Na parkovišti před zámkem jsou vyhrazená místa pro handicapované. Pokladna je dostupná pouze po překonání 2 schodů, toaleta je bezbariérová, ale k přístupu je nutná výpomoc obsluhy (přistavení rampy). Zámek má Euroklíč. Bezbariérově dostupné jsou všechny exteriéry zámku, čestný dvůr, nádvoří a zámecký park. Prohlídkové trasy nejsou bezbariérové (schodiště), výjimku tvoří trasa Zlatý poklad, která je bezbariérová.

HRAD TROSKY

Vyhrazené parkoviště se nachází 750 m pod hradem, po domluvě je pro držitele karet ZTP a ZTP/P možnost vyjet až k hradní bráně. Cesta od parkoviště je velmi strmá a zcela nevhodná pro invalidní vozíky. Samotný areál hradu je velmi členitý s nezpevněným povrchem, s části jej tvoří také skalní podloží, k vyhlídkám vede množství schodů. Pokladna ani toalety nejsou bezbariérové.

ZÁMEK ZÁKUPY

Po předchozí telefonické domluvě je handicapovaným osobám umožněno parkovat na parkovišti pro zaměstnance, které se nachází cca 50 m od hlavní zámecké budovy. Veřejné parkoviště se nachází ve vzdálenosti cca 270 m od hlavní zámecké budovy. Pro vozíčkáře jsou přístupné exteriéry zámku včetně nádvoří a zámecký park. Prohlídkové trasy zámku ani toalety nejsou bezbariérové.

Pardubický kraj

HRAD KUNĚTICKÁ HORA

Od 30. dubna 2021 je na Kunětické hoře zpřístupněn nový okruh Dušan Jurkovič, básník dřeva. Tento okruh je z velké části bezbariérový, je zde zabudován i bezbariérový výtah, který návštěvníky vyveze do obou pater budovy. Z vestavby s expozicemi se na vozíku lze dostat ještě do prvního patra šesté brány, konkrétně do Jurkovičova Zeleného salonku. Do vyšších pater brány pak vede dřevěné schodiště se zábradlím. Na tomto okruhu jsou také bezbariérové toalety.

Po předchozí domluvě lze výjimečně parkovat u hradní brány, jinak vede ze záchytného parkoviště pro návštěvníky poměrně prudce stoupající asfaltová silnice.

Hrad má také bezbariérovou pokladnu, další hradní toalety jsou bez schodů, ale nejsou svou šířkou uzpůsobeny pro osoby na vozíčku. Bezbariérově je dostupné  hradní nádvoří, další prohlídkové trasy obsahují schody a další nerovnosti.

HRAD LITICE

Parkoviště se nachází 500 metrů pod hradem. Hrad Litice není vhodný pro osoby s omezením pohybu. K hradu vede strmá přístupová cesta, v samotném areálu je nerovnoměrný povrch a prohlídková trasa obsahuje množství schodů a dalších nerovností. 

ZÁMEK LITOMYŠL

Do 100 m od zámku naleznete parkovací místa za poplatek. Do 300 m od zámku i parkovací místa bez poplatku. Pro autobusové zájezdy je možnost vysednout a opět nasednout na zastávce hromadné dopravy u zámku, odstavné parkoviště pro autobusy je u čerpací stanice Mol.

Obě základní prohlídkové trasy se nacházejí v 1. patře. Návštěvníci s drobným pohybovým omezením pohodlně vyjdou po pozvolném jezdeckém schodišti a dále jsou pokoje bezbariérové. Vozíčky s vlastním asistentem je nutné vyvézt (k dispozici je plošina) po pozvolném jezdeckém schodišti do patra a dále jsou pokoje bezbariérové. (Pokud je to jen trochu možné, prosíme nahlásit návštěvu osoby na vozíčku předem na pokladně zámku, děkujeme.)
Během prohlídky není možné se posadit.

Doporučujeme také návštěvu exteriérů - francouzské zahrady a parku.

Bezbariérové toalety se nachází v komplexu zámeckého areálu.

ZÁMEK SLATIŇANY

Zámek nemá vlastní parkoviště, na městském parkovišti jsou vyhrazená stání pro handicapované. Od parkoviště vede stoupající stezka (možná potřeba asistence). Objekt má bezbariérovou pokladnu a toalety. Bezbariérově přístupný s dopomocí je také areál zámku a zámecká zahrada, překážku prohlídky interiérů tvoří schody. - Detailní informace ZDE.

Nabídka pro osoby neslyšící

Prosíme všechny organizátory zájezdů pro osoby se speciálními potřebami, aby se nahlásili předem správě objektu a domluvili vše potřebné, jenom včasnou dohodou zajistíme co nejlepší službu – můžeme posílit počty průvodců, připravit nájezdy, pomůcky apod.

ZÁMEK HRÁDEK U NECHANIC

Zámek je spravován Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím Národního památkového ústavu. Návštěvníkům nabízí několik prohlídkových okruhů.

Protože dochází k rozšiřování bezbariérové přístupnosti zámku, je část interiérů objektu přístupná pro neslyšící návštěvníky, a to v českém znakovém jazyce.

Prohlídka okruhu pro neslyšící „Lesk a sláva Harrachů/základní okruh zámkem“ probíhá s průvodcem. Návštěvníci budou vybaveni textem s fotografiemi a QR kódem, po jehož načtení na chytrý telefon nebo tablet si mohou přehrát videopřeklad do českého znakového jazyka.

Pozor, videa o zámku Hrádek u Nechanic nejsou opatřena titulky a zaměstnanci, kteří pracují v zámku, neovládají český znakový jazyk. Více info zde

Ceník i návštěvní doba jsou uvedeny na webových stránkách www.zamek-hradekunechanic.cz

ZÁMEK SLATIŇANY

Protože dochází k rozšiřování bezbariérové přístupnosti zámku, je část interiérů a exteriérů objektu přístupná pro neslyšící návštěvníky, a to v českém znakovém jazyce.

Pro neslyšící jsou připraveny okruhy „Letní sídlo za Auerspergů/základní okruh zámkem“ a také  rozšířený okruh „Celým zámkem“. Tyto okruhy probíhají s průvodcem. Návštěvníci budou vybaveni textem s fotografiemi a QR kódem, po jehož načtení na chytrý telefon nebo tablet si můžou přehrát videopřeklad do českého znakového jazyka.

QR kódy s odkazy jsou umístěny také v zámecké zahradě, což je okruh bez průvodce.Pozor, videa o zámku Slatiňany nejsou opatřena titulky a zaměstnanci, kteří pracují v zámku, neovládají český znakový jazyk. Více info zde

 Ceník i návštěvní doba jsou uvedeny na webových stránkách www.zamek-slatinany.cz

Událo se:

Prohlídky v rámci projektu Památky bez bariér na zámku Slatiňany

Památky bez bariér 

Národní památkový ústav dlouhodobě spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky. Jedním z výsledků této spolupráce je projekt Památky bez bariér, který pomáhá osobám s handicapem navštívit a poznat státní památky.

Památky bez bariér 2023 na zámku Slatiňany

V Pardubickém kraji byl pro projekt Památky bez bariér zvolen zámek Slatiňany a prohlídky pro osoby s různými zdravotními handicapy se zde uskutečnily v pondělí 11. září 2023.

Prohlídky v rámci projektu Památky bez bariér na zámku Slatiňany
Prohlídky v rámci projektu Památky bez bariér na zámku Slatiňany

Ve slatiňanském zámku se konaly prohlídky pro osoby s pohybovým postižením (na vozíčku) a také pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením. Celkem se zorganizovaly čtyři prohlídky, jichž se zúčastnilo bezmála padesát osob. 

Pro návštěvníky se zrakovým postižením/nevidomé byly připraveny předměty pro vnímání hmatem (např. paroží, šperkovnice, tágo a další). Pro neslyšící návštěvníky bylo zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka. Do akce se zapojila také Střední průmyslová škola chemická Pardubice, jejíž žáci pomáhali návštěvníkům s pohybem po expozici.

Prohlídky v rámci projektu Památky bez bariér na zámku Slatiňany
Památky bez bariér, Zákupy

Památky bez bariér 2022 na zámku Zákupy

Císařský zámek Zákupy se stal dějištěm tohoto projektu v pondělí 12. září 2022 – ve spolupráci s paní Marcelou Ježkovou z NRZP Libereckého kraje přivítali zaměstnanci zámku v čele s jeho kastelánem Vladimírem Treglem více jak 120 osob s různým typem postižení a seznámili je s historií Zákup.

Pomocí schodolezu se do pater zámku dostaly osoby imobilní, pro osoby nevidomé byly připraveny předměty k osahání, zámek navštívila i skupina osob postižená ztrátou sluchu a výklad tak byl podán ve znakovém jazyce. Součástí prohlídky byla i kuchyně v přízemí zámku.

Památky bez bariér, Zákupy
Kuks získal cenu Adolfa Heyduka

Kuks získal cenu Adolfa Heyduka 2021

Cenu vyhlašuje mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Památkovou komorou ČR a Geoparkem Český ráj o. p. s. Záštitu nad tímto konáním převzala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

Cena je udělována od roku 2015, veřejnost své favority navrhuje na stránkách Hugo na cestách. Nominovat je možné kulturní památky, geologické lokality, technické památky či malá muzea zaměřená na industriální či technické dědictví, která jsou podle navrhovatelů nejvíce vstřícná vůči handicapovaným návštěvníkům.

V sedmém ročníku této ankety obdržel nejvíce hlasů v kategorii Národní kulturní památky a památky UNESCO Hospitál Kuks – a to za haptickou „knížku“ doplněnou o haptický plán areálu hospitálu a bylinkové zahrady, vyobrazení sochy Lehkomyslnosti a erbu rodu Šporků – s počtem 78 hlasů.

Předávání ceny Adolfa Heyduka

Cena Adolfa Heyduka za rok 2022 putovala do Litomyšle

Jak jsme infromovali výše, cena je udílena od roku 2015 a patří místům, která jsou vstřícná pro osoby s handicapem.  V předloňském roce převzal cenu za rok 2021 hospitál Kuks, v loňském roce převzal cenu za rok 2022 v kategorii Národní kulturní památky a památky UNESCO kastelán Státního zámku Litomyšl  za:

haptický plán areálu památky UNESCO s rozmístěním jednotlivých budov; haptický plán 1. patra s rozmístěním pokojů na zámeckých prohlídkových trasách; haptické zobrazení čelní fasády litomyšlského zámku a za haptické zobrazení rozmístění a podoby sgrafit.