Územní památková správa na Sychrově pečuje o zpřístupněné kulturní památky NPÚ                             v Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji

Více o našem pracovišti

Medailonek ředitele

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

V letech 1979–1984 studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie a rusistika. Absolvoval postgraduální studium dějin umění a památkové péče na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1985–1989 působil jako externí vyučující na katedře společenských věd Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Od 1. 6. 1984 je zaměstnán na státním zámku Sychrov, kde v letech 1984–1991 pracoval jako historik umění a zástupce ředitele. Od roku 1992 byl ředitelem samostatné příspěvkové organizace Správa státního zámku Sychrov, od 1. 1. 2003 územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu – správa státního zámku Sychrov. Dne 6. 2. 2006 byl jmenován do funkce ředitele nově vzniklého územního odborného pracoviště v Liberci. Od 1. 1. 2013 je jmenován do funkce ředitele územní památkové správy na Sychrově s působností pro Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj. Na základě provedených archivních průzkumů provedl reinstalaci sychrovských zámeckých interiérů do podoby před rokem 1892. V roce 1995 řídil přípravy a organizaci světového sympozia a výstavy Romantický historismus; Novogotika. V roce 1998 zabezpečoval provedení české premiéry opery Gaetana Donizettiho Maria di Rohan na sychrovském zámku za účasti předních světových interpretů. V roce 2005 zastřešoval za ČR mezinárodní projekt v rámci programu Culture 2000 European Country Houses in the 21st Century (ECHo) – Evropské zámky v 21. století (ECHo). Je členem ICOMOS. Od roku 1992 se podílí na vědeckovýzkumných úkolech (například základní evidence mobiliárních fondů, nové metody prezentace, archivní průzkumy, transkripce a překlady pramenů ze zámecké knihovny na Sychrově aj.). V letech 2005–2011 byl řešitelem úkolu Vědecký výzkum metod prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů. Od roku 2011 do roku 2015 byl hlavním garantem projektu NAKI Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace. V letech 2019 – 2023 byl garantem výzkumné oblasti „Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti“. Výstupem kromě řady odborných článků byla certifikovaná metodika Rukověť kastelána. V roce 2022 mu vydalo nakladatelství Euromedia Group knihu Rohanové. Raději zemřít nežli se podat. V roce 2019 byl v rámci projektu NPÚ „Po stopách šlechtických rodů“ garantem ročníku věnovanému Gallasům a Clam-Gallasům (podtitul Noblesa severních Čech), v roce 2023 v rámci téhož projektu roku věnovanému Harrachům s podtitulem Vznešenost zavazuje.

Číst celý medailonek

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Eva Laurynová

 • administrativní pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 001, 770 197 268
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3 46344
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Zámecký park 1/, Slatiňany 53821


Akce

Strašidlo cantervillské na hospitálu Kuks

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

hospitál Kuks

19. 7. 2024

20.30 – 22.30

Hudební festival Hrady CZ pod Kunětickou horou

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Kunětická hora

19. 7. 2024 – 20. 7. 2024

16.00 – 23.45

Večerní kostýmované prohlídky

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

Frýdlant

20. 7. 2024

19.00 – 21.00

Divadlo: Don Quijote de la mAncha

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Trosky

20. 7. 2024

19.30

Novinky v návštěvních trasách

  • Litomyšl ()

  Prohlídka prvního patra severního a východního křídla zámku s hostinskými a soukromými pokoji knížete Alberta Marii Thurn-Taxis a jeho choti kněžny...

  • Slatiňany ()

  Zahrnuje nádvoří a zámeckou zahradu o rozloze 9 hektarů se sbírkou cizokrajných dřevin, květinovými záhony, romantickým jezírkem, dvěma altány,...

  • Náchod ()

  Soukromé interiéry druhého patra věnované příslušníkům německé knížecí rodiny Schaumburg-Lippe.

E-shop

Harrachové. Vznešenost zavazuje

650 Kč

Detail

Parádní kočáry hraběte Gallase

250 Kč

Detail

Zámek Slatiňany

150 Kč

Detail

Zámek Lemberk. Expozice šlechtických interiérů od konce 18. do počátku 20. století. Katalog k expozici

100 Kč

Detail

Zámek Litomyšl

240 Kč

Detail

Chateau Litomyšl

240 Kč

Detail

Hrad Grabštejn v proměnách času

100 Kč

Detail

Témata roku 2024

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos je pro vás připraveno: