Pracovní komise pro tvorbu interiérových instalací ÚPS na Sychrově

Pracovní komise je poradním orgánem ředitele ÚPS k posuzování odborných otázek interiérových instalací a výstavních projektů ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově.

Předseda:

  • PhDr. Miloš Kadlec, ředitel ÚPS na Sychrově

Tajemník:

  • Mgr. Kateřina Rainišová, vedoucí oddělení prezentace. Instalací a expozic ÚPS SY

Členové:

  • PhDr. Zuzana Drnková Vašáková, sekce správy památkových objektů GnŘ
  • Mgr. Jaroslav Horáček, sekce správy památkových objektů GnŘ
  • Bc. Ivana Jelínková, náměstkyně ředitele ÚPS SY
  • Petr Novotný, DiS, pracovník referátu prezentace, instalací a expozic
  • Mgr. et Bc. Lucie Bidlasová, , vedoucí kanceláře ředitele ÚPS SY
  • Mgr. Petr Ťažký, kastelán SZ Náchod

Příkaz, statut a jednací řád komise pro tvorbu interiérových instalací ÚPS na Sychrově

statut-pk-ups-sy.pdf PDF (231,67 KB)
jednaci-rad-pk.pdf PDF (224,24 KB)