Majetková a likvidační komise NPÚ, územní památkové správy na Sychrově

Majetková a likvidační komise je poradním orgánem ředitele ÚPS k posuzování potřebnosti/nepotřebnosti movitého majetku a doporučuje další postup při jeho vyřazení.

Předseda:

  • Hana Hanušová, referent majetkové správy; Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Tajemník:

  • Hana Brožová, mzdová účetní; Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Členové:

  • Blanka Jáčová, referent majetkové správy; Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Statut majetkové a likvidační komise