Kunětická hora - Divadlo na hradě i v podhradí

Projekt je zaměřen na provedení restaurátorských prací a památkové obnovy hradního paláce. Dojde k úpravě povrchů palácového nádvoří dle archeologických situací, obnově historických omítek jižního křídla, restaurování kamenických prvků, opravě elektrorozvodů, instalaci bezpečnostního osvětlení a ozvučení exteriérů a expozičních prostor.

 

 

  • Projekt je zaměřen na provedení restaurátorských prací a památkové obnovy hradního paláce. Dojde k úpravě povrchů palácového nádvoří dle archeologických situací, obnově historických omítek jižního křídla, restaurování kamenických prvků, opravě elektrorozvodů, instalaci bezpečnostního osvětlení a ozvučení exteriérů a expozičních prostor. V severním palácovém křídle bude vytvořena dřevěná konstrukce v úrovni prvního patra s navazujícím ochozem ve druhém patře bývalého královského sálu. Poprvé v novodobých dějinách tak dojde ke zpřístupnění tohoto hradního křídla veřejnosti. Konstrukce zároveň umožní využití těchto prostor pro výstavní, divadelní a hudební akce.
  • Projekt také řeší revitalizaci přírodního amfiteátru v podhradí, zahrnující opravu jeviště, úpravu okolních ploch a generální opravu budovy sociálního a technického zázemí amfiteátru, včetně úpravy rozvodných sítí a zpevněných ploch (parkoviště, komunikace). Revitalizace přírodního amfiteátru v podhradí navazuje na provedené úpravy okolní zeleně, realizované v uplynulém období v rámci projektu OPŽP, a významně zkvalitní zázemí pro konání open air akcí.

Historie a budoucnost

Hradní palác je tvořen 3 křídly a přimknutou válcovou věží. Byl vybudován Vilémem II. z Pernštejna na konci 15. století a nese první renesanční stopy na našem území. Palác byl zničen za třicetiletých válek, částečně rehabilitován na počátku 20. století. Z této doby a především ze 70. let 20. století pocházejí i některé nevhodné a necitlivé zásahy (betonové konstrukce, úpravy podlah, strojní omítky atd.). Severní palácové křídlo je do těchto dnů tvořeno pouze obvodovým zdivem a torzem přízemních prostor. Současný stav neumožňuje jeho zpřístupnění veřejnosti. Jedním z hlavních cílů projektu je zpřístupnit severní palácové křídlo citlivým vložením tesařské konstrukce s ochozem, umožňujícím i další (kulturní) využití. Projekt dále rehabilituje palácové nádvoří, s odkazem na provedený průzkum. Odstraňuje některé nevhodné zásahy v jižním křídle paláce (opravy podlah, oken, omítek, historických ostění). Součástí je i zajištění objektu bezpečnostní elektroinfrastrukturou s úpravou prohlídkových prostor (audio).


Aktuální informace k průběhu projektu naleznete na webové stránce SH Kunětická hora.
 

Kontaktní osoba:

Bc. Miloš Jiroušek, správce objektu       tel: +420 466 415 428, 606 806 303, jirousek.milos@npu.cz

Mgr. Ota Minařík, ÚPS na Sychrově       tel: +420 466 797 721, 724 663 686, minarik.ota@npu.cz

RNDr. Renata Šedová, manažerka projektu   tel: +420 603 956 870, sedova.renata@npu.cz    


Projekt "Kunětická hora - Divadlo na hradě i v podhradí" byl slavnostně zakončen 4. 5. 2023 za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a dalších významných hostů. 

Více v tiskové zprávě.