Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

I. Interní rada ředitele NpÚ, ÚPS na Sychrově

Předseda:

PhDr. Miloš Kadlec 
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Tajemník:        

Mgr. Lucie Bidlasová
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Členové:

Pavel Jerie                                                                       
Národní památkový ústav, generální ředitelství

PhDr. Martin Pácal                                                         
Národní památkový ústav, generální ředitelství

Mgr. Naděžda Pemlová
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích

Mgr. Miloš Krčmář                                                          
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

Ing. Jiří Slavík                                                                    
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově

Ing. Marie Jalová                                                            
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Mgr. Oto Minařík                                                           
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Bc. Jiří Svoboda                                                             
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Mgr. Vladimír Tregl                                                      
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

II. Pracovní komise pro tvorbu interiérových instalací ÚPS na Sychrově

Předseda:

Mgr. et Bc. Lucie Bidlasová

Tajemník:

Mgr. Vladimír Tregl

Členové:

Bc. Ivana Jelínková

p. Ivan Češka

p. Jiří Růžička

Mgr. Martin Rejman

Ing. Dalibor Urban

Ing. Jaroslav Bušta

Ing. arch. Iva Bártová

MgA. Jiří Holub

Mgr. Petr Weiss

III. KOmise pro výkup movitých památek a předmětů kulturní povahy

Předseda:

Mgr. Vladimír Tregl

Tajemník:

Bc. Jan Rucz

Členové:

Mgr. Lucie Bidlasová

Bc. Ivana Jelínková

Mgr. Zdeňka Kalová

Mgr. Tomáš Kořínek

Mgr. Petr Weiss