ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Podpořte svého favorita v hlasování o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet tři pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, veřejnost může podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii.

Zvýší se tak jeho šance na zisk ocenění Památky děkují, které vítěz obdrží spolu s dalšími laureáty 14. října na slavnostním předávání cen v Národním muzeu v Praze

Hlasování probíhá na webových stránkách NPÚ do 15. 8. 2020.

Medailonky nominací

On-line hlasování

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili. Na Cenu jsou odborníky z regionálních pracovišť NPÚ nominovány maximálně 2 pozitivní příklady z každého kraje, jež potom soupeří o ocenění ve čtyřech kategoriích: obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky.

  • 29. 6. 2020