Nejlépe obnovenou památkou je kostel v Konojedech v Ústeckém kraji – výsledky celostátní soutěže Cena NPÚ za rok 2016

Konojedy u Úštěku, Kostel nanebevzetí Panny Marie – po obnově

Cenou Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro byly dne 3. října 2017 na slavnostním ceremoniálu v renesančním zámku v Bučovicích odměněny nejlepší počiny v oblasti památkové péče uskutečněné v minulém roce. Porota vybírala z celkem dvaceti čtyř uchazečů ve čtyřech kategoriích, oceněna byla též osobnost památkové péče a svého favorita zvolila v on-line hlasování i veřejnost. Cenu s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe uděluje NPÚ od roku 2014.

„Cenou Patrimonium pro futuro chceme nejen vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, ale především poděkovat těm, kteří se o to přičinili. Strávený čas, vynaložené úsilí i vložené finanční prostředky ze strany vlastníků, tvůrců či investorů si společenskou prestiž a uznání zaslouží,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Fotogalerie z udílení Ceny NPÚ za rok 2016


  • Ocenění symbolizované stříbrnou plaketou získala Společnost pro obnovu památek Úštěcka za stavební obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku... Přehled dalších oceněných akcí naleznete v tiskové zprávě o vyhlášení Ceny NPÚ za rok 2016.   
  • V roce 2011 církev prodala kostel v Konojedech soukromému majiteli, který zahájil jeho celkovou revitalizaci, a to za významného přispění občanského sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Toto sdružení pak kostel v lednu 2014 převzalo a vlastníkovi jej pomáhá spravovat. Po zdařilé celkové obnově mohl být kostel 24. září 2016 slavnostně zpřístupněn veřejnosti. Díky odvaze konkrétních jednotlivců tak můžeme opět obdivovat krásu barokního areálu, který má svou budoucnost ještě před sebou. Nutno připomeout, že Společnost pro obnovu památek Úštěcka byla navržena na Cenu NPÚ již v prvním ročníku soutěže a to za uskutečnění výstavy „Zničené židovské památky severních Čech“ (v kategorii Prezentace památkových hodnot).  Společnost patří mezi ty, kteří se památkám věnují dlouhá léta, nejen fyzické obnově památek ale i propagaci památkové péče, proto byli logicky mezi prvními nominovanými, jelikož jejich soustavná činnost (píle a úsilí) si zaslouží poděkování nás všech. Přehled obnovených památek, konané propagační akce (výstavy etc.) i běžící projekty naleznete na webu: http://www.pamatky-ustecko.cz/
  • Neodiskutovatelná je důležitá role vlastníka objektu (též celého areálu bývalého kláštera v Konojedech). Vladimír Přibyl, který spolufinancoval obnovu kostela a bez jehož nadšení a energie by nebylo možno kostel vzkřísit, ten je osobou, která si též zaslouží velký obdiv a poděkování. Práce v areálu kostela pokračují, začíná Restaurování sochařské výzdoby exterieru a následovat bude Restaurování oltářů a ostatního movitého zařízení v interieru.

Vyhlášením cen se uzavřelo půlroční hodnocení akcí a projektů realizovaných nebo dokončených v roce 2016. V květnu letošního roku nominovali odborníci NPÚ v jednotlivých regionech za každý kraj maximálně dva dobré příklady památkové obnovy, záchrany, prezentace nebo nálezu.

Nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za Ústecký kraj

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem zajišťuje úkoly státní památkové péče v rozsahu své územní působnosti, která zahrnuje okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Přímo spravuje 2 objekty ve vlastnictví ČR, kostel sv. Floriána je celoročně přístupný veřejnosti s průvodcem od prosince 2013, zámek Krásné Březno, sídlo  územního odborného pracoviště, je zpřístupněn částečně při zvláštních příležitostech jako jsou výstavy a přednášky.

Související zprávy

Obnova kostela v Konojedech a činnost muzea v Ústí nad Labem – to jsou nominace na Cenu NPÚ v roce 2017

1. 6. 2017 (aktualizováno 28. 9. 2017)

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe je Národním památkovým ústavem vyhlašována letos již...