ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Most a Žim

Most, sloup sv. Jana Nepomuckého, současný stav před restaurováním

Co mají společného město Most a obec Žim? Jsou to aktuální příklady restaurování drobných sakrálních památek v Ústeckém kraji. Chcete vědět více?

Restaurování barokního sloupu sv. Jana Nepomuckého v Mostě zahájeno.

V Mostě byly zahájeny restaurátorské práce na barokního sloupu sv. Jana Nepomuckého před přesunutým děkanským kostelem, dosud připisovanému J. A. Dietzovi z Jezeří a dokončenému roku 1719. Vstupní průzkum povrchu díla z výsuvné plošiny, nečekaně odhalil na spodní části krucifixu vrcholové sochy sv. Jana Nepomuckého autorskou signaturu význačného středoevropského sochaře F. A. Kuena, což objasňuje i nápadně vyšší kvalitu této sochy oproti zbývajícím dvěma provedeným J. A. Dietzem a současně posouvá dataci jejího vzniku nejméně o rok dříve před rokem dokončení sloupu do doby Kuenova působení pro cisterciácký klášter v Oseku (v roce 1719 již v Cechách prokazatelně nepůsobil). Nález tak příspívá k rozšíření seznamu autorizovaných děl F. A. Kuena a současně prokazuje již dříve předpokládanou spolupráci obou výše jmenovaných sochařů.

Památkový katalog / anotace: Sloup pochází ze zbořeného starého Mostu. Tuto náročně provedenou velmi kvalitní skulpturu zhotovil v letech 1717-19 Jan Adam Dietze. Sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha na soklu i horní socha sv. Jana Nepomuckého jsou v propracovaném dynamickém pojetí. V památkovém katalogu si můžete též přečíst velice podrobný POPIS sloupu.

Socha Bičovaného Krista v Žimu (okr. Teplice) restaurována.

V závěru srpna bylo dokončeno restaurování již léta chátrající a v loňském roce navíc projíždějícím kamiónem poškozené barokní sochy Bičovaného Krista z pol. 18. stol. (nepřesně nazývané Ecce homo) v Žimu. Restaurátorský zásah byl zaměřen na stabilizaci a zpevnění materiálu sochy s doplněním poškozených částí. Při průzkumu byly objeveny stopy po kovových pozlacených atributech, které byly rovněž dle analogických příkladů rekonstruovány. Restaurování realizoval MgA. Jan Brabec za podpory starosty obce Žim.

  • Památkový katalog / anotace: Barokní socha vznikla v roce 1693. Na hranolovém soklu s plochými reliéfy světců stojí volná socha Krista v silném kontrapostu, Figura je oděna pouze do bederní roušky.

Zajímá Vás obnova památek? Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s požadavkem zachovat to, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano, a následující příklady nám dávají za pravdu, prosím, INSPIRUJTE SE.


 

Související zprávy

Evangelický kostel v Třebenicích (okr. Litoměřice) – nová zjištění ve věci autorství stavby

28. 8. 2017

V rámci projektu mapování sakrální architektury 20. století na území Ústeckého kraje se podařilo upřesnit autora stavby původního Německého evangelického (Luteránského)...

Poutní mše svatá v konojedském kostele na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

14. 8. 2017

V úterý 15. srpna 2017, na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, bude od 18 hodin sloužena v konojedském kostele poutní mše svatá. Za zpěvů Chrámového sboru z Litoměřic bude...

Obnova průčelí kaple Panny Marie Pomocné u kostela sv. Václava a sv. Blažeje v Děčíně

24. 7. 2017 (aktualizováno 11. 8. 2017)

Průčelí kaple Panny Marie Pomocné u kostela sv. Václava a sv. Blažeje v Děčíně I prošlo během let 2016–2017 celkovou obnovou. Díky společnému vápennému nátěru fasád a...