Terra Sacra Incognita – výstava studentského grantového projektu na zámku Krásné Březno

Vzdělávání

Výstava Terra Sacra Incognita (Země svatá neznámá) byla připravená v rámci studentského projektu na katedře historie FF UJEP. Osm výstavních panelů představuje ohrožené kulturní dědictví v Českém středohoří – památky v Konojedech a Zahořanech.

 • V letech 2015–2017 se staly předmětem zájmu studentů pod odborným vedením pracovníků  z Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví a pedagogů katedry historie FF UJEP dvě obce na jižním úpatí Českého středohoří. Tyto lokality nebyly vybrány náhodně, jedná se o barokní areály s řadou shodných znaků. Dominantou obou obcí je monumentální kostel s výraznou rolí v okolní krajině, zámek, množství autenticky dochovaných venkovských staveb i drobných sakrálních památek. V obou případech se jedná o významné barokní areály se zajímavou historií.  
 • Cílem projektu bylo zdokumentovat pomocí nejmodernějších metod jednotlivé památky a připravit tak možnost jejich budoucí revitalizace a prezentace.
 • Výstava i elektronický katalog prezentuje výsledky společného badatelského úsilí jednotlivých řešitelů grantu a studentů bakalářského, magisterského a doktorského programu.
 • Elektronický katalog je zpřístupněn na webových stránkách projektu: http://ff.ujep.cz/terra-sacra-incognita/.
 • Kontakt (informace ke grantovému projektu): kamil.podrouzek@ujep.cz

 


Výstava je v atriu zámku Krásné Březno přístupná od 26. března do 26. dubna 2018, otevřeno pondělí až pátek, 10–15 hod. (poslední vstup hodinu před uzavřením).

 • Z technických důvodů bude výstava 10.–16. dubna nepřístupná, děkujeme za pochopení.


Plakát A3 ke stažení JPG. Plakátky A6 (4 kusy na A4) ke stažení JPG.

Vstupné:

 • dospělí 15 Kč
 • studenti do 26 let 10 Kč
 • ZTP/P a průvodci zdarma
 • děti do 6 let zdarma
 • senioři nad 65 let 10 Kč
 • děti 6–15 let 10 Kč
 • ZTP do 18 let zdarma
 • ZTP nad 18 let zdarma
 • Fond ohrožených dětí zdarma
 • ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR zdarma
 • zaměstnanci NPÚ (1 + 3) zdarma
 • novináři po předchozí akreditaci zdarma
 • rodinné vstupné (max. 2 + 3) 40 Kč

Fotografování pouze bez stativu, blesku a selfie tyče. Školní a organizované skupiny prosíme objednat předem, děkujeme.


Kontakt (informace o provozu výstavy a zámeckého areálu) :
Ing. arch. Daniel Vágner, PR pracovník NPÚ v Ústí nad Labem,
+420 472 704 843, +420 778 403 915, vagner.daniel@npu.cz

Při návštěvě výstavy v prostorách pracoviště NPÚ je možno zakoupit publikace NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, případně spojit termín s návštěvou přednášky nebo v případě objednání předem i s návštěvou kostela sv. Floriána.

Související zprávy

Přednáškový cyklus pro veřejnost v Krásném Březně v roce 2018

1. 12. 2017 (aktualizováno 5. 2. 2018)

Volný cyklus v sídle NPÚ v Ústí nad Labem, tedy na zámku Krásné Březno, pokračuje i nadále. Přednášky převážně zaměstnanců ústeckého ÚOP se opět konají jednou měsíčně...