Památky děkují - vyberte výjimečný památkový počin loňského roku

Staré Město, kostel Neposkvrněného početí P. Marie. Prezentace nálezových okolností portálu v podvěží (foto O. Anlauf).

Hlasování veřejnosti o nejpovedenější obnovu či konverzi památky, restaurování, záchranu památky, objev či prezentaci hodnot minulého roku je spuštěno. Na webu npu.cz může kdokoliv hlasováním podpořit vybraného favorita. Do konce prázdnin se rozhodne o vítězi ceny veřejnosti Památky děkují, která je součástí každoročního udílení ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Uveřejněné počiny napříč celou republikou nominovala územní odborná pracoviště. Odborné pracoviště v Ostravě vybralo v kategorii Obnova památky revitalizaci konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. V kategorii Objev/nález roku byl nominován objev neznámých částí románského ústupkového portálu v kostele ve Starém Městě u Bruntálu. Dokumentace architektonické plastiky s tematikou práce je navržena v kategorii Prezentace a popularizace.

                                                                                                                               

Zatímco odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích (Obnova památky, Restaurování, Památková konverze, Objev/nález roku, Prezentace a popularizace, Záchrana památky), může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu bez ohledu na soutěžní kategorii. Informace o vybraných památkách získají hlasující na webu Národního památkového ústavu. Hlasovat lze pouze pro jednu vybranou památku či počin. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v listopadu 2021.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Online hlasování Památky děkují probíhá od 16. června do 30. září 2021.