Výstava Z Vídně na sever je přístupná veřejnosti

Výstava Z Vídně na sever – dvě páteřní železniční tratě České republiky byla zahájena a je veřejnosti přístupná každý všední den. Zaměřuje se především na první období výstavby a provozu Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy. Autorka Alena Borovcová výstavou navázala na publikace vydané v letech 2012 a 2016.

Severní dráha císaře Ferdinanda byla první železnicí, která spojila region se světem. Její kmenová trať propojila Vídeň s Ostravskem a pokračovala dále do Krakova. Na její odbočná křídla navázala Severní státní dráha, ta směřovala do Prahy a dále do Saska. Severní dráha císaře Ferdinanda se stala skutečnou páteří, na niž se napojily další lokální trati i trati dalších železničních společností. Byla impulzem k rozvoji průmyslu v regionu, vývozu i dovozu výrobků z celé monarchie i Evropy. Prostředkem pro migraci pracovních sil.

Obrazový materiál panelů doprovází trojrozměrné papírové modely staveb od autora Vladimíra Londina. Modely zachycují převážně první etapu výstavby drah, tedy 30. až 40. léta 19. století. Stavby na obou drahách navrhoval architekt Anton Jüngling. Modely ztvárňují nejen výpravní budovy, ale také další typy, jako např. vodárny či výtopny.

Samostatný model železniční stanice Český Brod od Radka Míšance je vědeckou rekonstrukcí podoby stanice IV. třídy Severní státní dráhy v úseku Olomouc–Praha v roce 1845.

Zajímavostí je na míru vyrobené košové stožárové návěstidlo. Stožáry s polohovatelnými červenými koši zavedla Severní dráha císaře Ferdinanda v roce 1845, používala se až do roku 1877. Stožáry byly umístěny viditelně vedle strážních domků. Návěst byla předávána od stožáru ke stožáru. Systém poloh koše umožňoval např. přivolat pomocný stroj z daného směru a podobně.

Výstava je instalována ve výstavním prostoru ostravského pracoviště Národního památkového ústavu na adrese Odboje 1. Pro veřejnost bude přístupná do 31. března 2018 ve všedních dnech mezi devátou a patnáctou hodinou.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Mgr. Petra Batková

  • pracovník vztahů k veřejnosti
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 958, 724 474 537
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
redaktor