Hlasujte on-line a rozhodněte o nejzdařilejším počinu památkové péče v minulém roce

Do konce prázdnin lze v on-line hlasování podpořit nejzdařilejší loňské počiny památkové péče nominované odborníky v jednotlivých krajích. Ocenění Památky děkují tak za Moravskoslezský kraj může získat obnova katedrály Božského Spasitele v Ostravě či záchrana sochy Směrník s iniciativou za záchranu budovy železničního nádraží v Havířově.

Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, veřejnost hlasuje bez ohledu na kategorie obnova památky; restaurování, objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky. Výsledky hlasování budou oznámeny na slavnostním předávání cen Patrimonium pro futuro ve středu 21. září na zámku v Náměšti nad Oslavou. Cena veřejnosti Památky děkují bude mít podobu křišťálové plakety.

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších sakrálních staveb na území Moravy. Stav katedrály již naléhavě vyžadoval opravu. Velký problém představovala především podlaha katedrály, jež se místy propadala. Celková obnova zahrnovala opravu krovových konstrukcí, výměnu krytiny střechy lodí kostela i obou věží, vyspravení venkovních omítek včetně nového nátěru, opravu podlahy včetně provedení nových podkladních vrstev a položení kopie původní dlažby, opravu oken, elektroinstalace a osvětlení v interiéru.
Komplexním restaurátorským zásahem prošla sochařská výzdoba fasád provedená restaurátorem MgA. Jakubem Gajdou. Restaurovány byly také monumentální sloupy z boleslaveckého pískovce, dřevěný kazetový strop v lodi kostela, šedesát kusů lavic z dubového dřeva, mříže, kříže a vstupní dveře, včetně unikátně řešených, částečně zasouvacích monumentálních dveří hlavního vstupu. K výměně prvků se přistoupilo u dřevěných okenic u zvonů na věžích a ciferníků věžních hodin. Součástí obnovy byla rovněž vnitřní výmalba, čištění a ladění varhan.
Do vnitřních oken byly vsazeny transparentní displeje s projekcemi děl studentů Fakulty umění Ostravské univerzity, které mají nahradit klasické vitráže. Díky moderní technologii lze motivy zobrazované v oknech měnit. 

Příkladná občanská iniciativa Mgr. Jakuba Ivánka, Ph.D., podpořená ze strany členů spolků Důl architekturyZa krásnou Ostravu, zásadním způsobem přispěla k záchraně a obnově sochy Směrník od sochaře Václava Uruby.

Železobetonová socha Směrník akad. sochaře Václava Uruby z roku 1969 vznikla v rámci výstavby železničního nádraží v Havířově. Nádraží bylo projektováno v letech 1964–1969. Architekt Josef Hrejsemnou si k realizace uměleckého díla v předprostoru hlavního průčelí výpravní budovy vybral sochaře Václava Urubu. Uruba ve 2. polovině 60. let tvořil betonové plastiky v brutalistním stylu. Jedno ze svých vrcholný děl realizovali právě před havířovským nádražím.

Dne 14. ledna 2014 založil Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. petici na záchranu sochy. Následně se k němu přidávají členové spolku Za krásnou Ostravu. Současně jej kontaktují členové spolku Důl architektury, usilující o záchranu havířovského nádraží, aby společně hledali způsob, jak sochu Směrník zachránit. Ve stejném roce bylo zpracováno vyjádření k možnosti restaurování sochy od restaurátora Tomáše Skalíka. Do 15. března 2015 bylo možné město Havířov požádat o prodej sochy za 1 Kč a odvoz na vlastní náklady. Důl architektury sochu odkoupil a na vlastní náklady, respektive za peníze vybrané mezi členy a příznivci záchrany havířovského nádraží a spolku Za krásnou Ostravu sochu převezl do Ostravy. Opět za symbolickou 1 Kč ji následně odkoupil Národní památkový ústav, který zajistil opravu a novou instalaci Směrníku.

Socha byla restaurována v první polovině roku 2015 restaurátorem Tomášem Skalíkem. Opravený Urubův Směrník byl v pátek 17. července 2015 osazen na travnatou plochu před nové sídlo Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě na ulici Odboje.

__________________________________________________________________________________________

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos třetím rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče. Ukázat, co se povedlo, ocenit ty, kteří se o to zasloužili.

__________________________________________________________________________________________

Kontakty a informace:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, koordinační, projektová a programová pracovnice NPÚ, ÚOP v Ostravě, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Mgr. Petra Batková

  • pracovník vztahů k veřejnosti
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 958, 724 474 537
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
redaktor