Letní škola památkové edukace, Terčem Telč, 2021

Sedmý ročník Letní školy památkové edukace se přesunul do Telče. Od 18. do 21. srpna 2021 se účastníci z řad učitelů a pracovníků Národního památkového ústavu věnovali tématu „Krajina a lidé“ a měli možnost prozkoumat město a jeho okolí z různých perspektiv.

První den byl program zaměřen na historické jádro města, které si účastníci přiblížili ze tří různých pohledů: z výšky, z hladiny rybníka a v podzemí. Osvícenými průvodci byli Lucie a Jiří Bláhovi, spoluautoři publikace Průvodce architekturou Telče.

Dopoledne druhého dne bylo vyhrazeno telčské periferii a zamýšlení se nad geniem loci a stavebními úpravami v prostředí města zapsaného na seznam kulturních památek UNESCO. Odpolední program byl věnován výukovému programu „Vláčena osudem“, který byl lektorem Jiřím Rezkem vytvořen pro telčskou synagogu a žáky SŠ. Přímo v prostorách synagogy se prostředky dramatické výchovy účastníci seznámili s pohnutou historii této památky. Na program navázala prohlídka telčského židovského hřbitova, závěr dne patřil violoncellovému koncertu v synagoze.

Páteční dopoledne bylo věnováno výtvarným aktivitám s tématem „Proměnlivé stopy času“ a výtvarné interpretaci fragmentů městské krajiny. Prezentace vytvořených děl proběhla na nádvoří Lannerova domu, sídle Územního odborného pracoviště NPÚ v Telči, kde měla letní škola své zázemí. Odpoledne zpestřila návštěva karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří a zastavení u hrobu Ivana Magora Jirouse.

Sobotní část letní školy patřila prohlídce jihočeského města Slavonice, se zachovalou renesanční architekturou v jádru města. Průvodcem byl opět Jiří Bláha, který účastníky provedl nejzajímavější částí města a výklad doplnil o stavebně historický pohled. Procházka, stejně jako celá letní škola, byla ukončena prohlídkou kaple sv. Kříže.

Zájem ze strany účastníků o další ročník letní školy je důkazem, že tato akce má co nabídnout jak pracovníkům NPÚ, kteří se zaměřují na památkovou edukaci, tak i učitelům z různých typů škol.

Autor: Naděžda Rezková Přibylová, oddělení edukace
Foto: Petr Hudec

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

MgA. Naděžda Rezková Přibylová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 873 239
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Hradecká 6/, Telč 58856