Edukace na památkách

Patříte k pedagogům, jejichž cílem je žáky inspirovat, motivovat a vést je k samostatnému myšlení a týmové práci? Věříte, že osobní zkušenost
a zážitky v prostředí památky můžou efektivně podpořit učení žáků? Máte chuť se sami vzdělávat? Pak využijte nabídku našich edukačních a
vzdělávacích programů pro školy, které realizujeme v souladu s RVP.

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Národní památkový ústav je zapojen i do pilotního projektu MŠMT Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.

Vzhledem k provozním podmínkám probíhají programy v měsících září, říjen, duben, květen a červen, není-li v detailu programu uvedeno jinak. Na program je nutné se předem objednat. Kontakty jsou uvedeny na webu jednotlivých objektů, případně v nabídkovém listu.

Základním školám a víceletým gymnáziím zapojeným do projektu nabízíme ve školním roce 2019/2020 programy na těchto objektech ve správě NPÚ:

Koordinátorem pokusného ověřování v rámci NPÚ je oddělení edukace NPÚ.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

MgA. Naděžda Rezková Přibylová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 873 239
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Hradecká 6/, Telč 58856