ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Obnova areálu hradní zříceniny Blansko

Hrad Blansko po částečné obnově v roce 2018.

Koncepce obnovy hradní zříceniny počítá s realizací opravy v pěti etapách – součástí rekonstrukce, probíhající v roce 2018, bude srovnání terénu podél severní hradby.

Hrad Blansko byl postaven před rokem 1400 za pánů z Vartenberka, od roku 1527 byl ve vlastnictví významného míšeňského rodu pánů z Bynova, v roce 1628 byl prodán Kryštofu Šimonu z Thunu na Děčíně. Na přelomu 16. a 17. stol. bylo na hradě v závěru jeho existence ještě dobudováno opevnění, hlavně pro zabezpečení předbraní. Od poloviny 17. stol. byl hrad již opuštěn. V roce 1931 byl v prostorách zříceniny vybudován Horským spolkem z Ústí n. L. vyhlídkový objekt čtvercového půdorysu, který byl přistavěn v nejvyšším místě hradního areálu k obvodové hradbě. Vyhlídková plošina je přístupna vnějším předloženým schodištěm. Pod ní je prostor s valenou klenbou a s půlkruhově zaklenutým vstupem, původně sloužící jako úkryt před nepřízní počasí. Koncem 70. let 20. stol. byly zahájeny a zčásti zajištěny měřické a průzkumové práce pro zpracování projektové dokumentace na statické zabezpečení hradní zříceniny. Z finančních důvodu pak nebyla další etapy prací – projekt a návazné vlastní zabezpečovací práce již realizovány. Po převedení vlastnictví zříceniny z majetku lesů ČR na obec Ryjice byly zahájeny akce na její záchranu, v současnosti je dokončena I. a rozpracována II. etapa obnovy hradu, spočívající především v zazdívání kaveren, ohrožujících stabilitu hradního zdiva včetně úpravy rozvolněných korun zdí. Práce na obnově hradu probíhají dle schválené koncepce Ing. J. Vinaře. Koncepce počítá s realizací opravy v V. etapách, přičemž V. etapa měla být dokončena v roce 2015. Vzhledem k neplánovaným okolnostem byla tato doba prodloužena do roku 2020. Součástí prací III. etapy rekonstrukce, probíhající v roce 2018, bude srovnání terénu podél severní hradby. Dokončení III. etapy předpokládá archeologický průzkum v prostoru objektu, který pod úrovní terénu přiléhá k hospodářské budově, k její klenuté části.

V rámci jednotlivých etap jsou svolávány kontrolní dny (2 až 3 krát ročně). Práce probíhají pod památkovým dohledem odborného garanta Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem (Ing. arch. S. Flesar) a archeologickým dozorem Ústavu archeologické památkové péče AV v Mostě (Mgr. Milan Sýkora).