ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Vlčí hora – pravěké hradiště zajištěno proti "detektorářům"

Na kopci s relikty pravěkého hradiště byl na popud nelegálních výkopů nepoučených detektorářů proveden k ochraně archeologického dědictví odborný detektorový průzkum pro zamezení budoucím detektorářským aktivitám.

     Na podzim roku 2017 se archeologové z NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem a z ÚAPP SZ Čech v Mostě museli vypořádat s nutností zdokumentovat narušené archeologické situace na Vlčí hoře u Bílence (okr. Louny). Na kopci Vlčí hora s relikty pravěkého hradiště totiž zjistili nedávné nelegální výkopy nepoučených detektorářů, kteří tuto lokalitu opět „navštívili“, jako v minulosti již vícekrát, a provedli zde dvě „sondy“. Archeologické terénní práce probíhaly v listopadu loňského roku s cílem prověřit případné stopy antropogenní činnosti v místě poškození lokality. V jeho blízkém okolí byl proto proveden také odborný detektorový průzkum, kterým lze do jisté míry do budoucna zamezit podobným nevyžádaným detektorářským aktivitám, které tolik devastují naše archeologické bohatství.

Kromě primárního úkolu – záchrany a dokumentace porušených a ohrožených terénních situací, přispěl výzkum k problematice rozsahu a míry poškození obvodového valu hradiště a k rozšíření poznatků o dataci a osídlení lokality.

Výzkum byl financován z prostředků na záchranné archeologické výzkumy z rozpočtu NPÚ.