ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Restaurování v Nepomyšli

Dosud málo známá sakrální stavba na úpatí Doupovských hor získala mimořádně na významu, který bude nepochybně ještě posílen, dojde-li v dalších etapách k odkryvům nálezů pozdně gotických maleb také v lodi kostela.

V Nepomyšli bylo díky podpoře představenstva obce dokončeno restaurování nástěnných maleb a štukového retabula hlavního oltáře v presbytáři kostela sv. Mikuláše. Náročný odkryv a restaurování odhalily jednak pozůstatky figurálních a ornamentálních maleb z konce 14. století, dochovalé především v okenních špaletách, v poněkud větším rozsahu se však na stěnách a klenbě presbytáře zachovaly fragmenty velmi kvalitní figurální malířské výzdoby z 2. pol. 15. století. Současně byla odkryta dochovalá původní barokní polychromie štukového retabula hlavního oltáře z počátku 18. století a restaurován oltářní obraz. Dosud málo známá sakrální stavba na úpatí Doupovských hor tak získala mimořádně na významu, který bude nepochybně ještě posílen, dojde-li v dalších etapách k odkryvům nálezů pozdně gotických maleb také v lodi kostela.