ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Patrimonium pro futuro - ceny za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za rok 2019

Lenešický okrašlovací spolek, který byl do soutěže nominován ústeckým pracovištěm NPÚ, se stal držitelem mimořádného ocenění.

Sedmý ročník udělování cen NPÚ za nejlepší počiny v oblasti památkové péče neproběhl ve slavnostním hávu v Panteonu Národního muzea, jak bylo původně plánováno, ale pouze korespondenčně. Ceny vítězové obdrží až po uvolnění mimořádných opatření. Odborná porota letos vybírala z 23 nominovaných ve čtyřech hlavních kategoriích, udělena byla také tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ, ocenění pro osobnost památkové péče i cena veřejnosti Památky děkují (podrobně Patrimonium pro futuro).

Po loňském úspěchu spolku Historie v terénu – Litvínovsko proměnil i letos nominaci navrženou ústeckým pracovištěm NPÚ ve vítězství jeden z kandidátů. Tím je Lenešický okrašlovací spolek, který získal mimořádné ocenění generální ředitelky NPÚ za záchranu kostela svatého Šimona a Judy v Lenešicích (okr. Louny) a za dlouhodobou péči a kultivaci veřejného prostoru v místě svého působiště. Spolek se dlouhodobě zaměřuje na ochranu kulturního a historického dědictví obecně, věnuje se vlastivědné činnosti, poznávání regionální historie, obnově památek a podpoře místního cestovního ruchu či ochraně životního prostředí (medailonek zde).

Fotografie ke stažení