ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Restaurování výmalby interiéru Čajového pavilonu v areálu děčínského zámku

Po dokončených obnovách exteriéru i interiéru je Čajový pavilon opět využíván a otevřen veřejnosti.

Čajový pavilon se nachází v nejnižší úrovni jižních teras zahrady v areálu zámku Děčín v kontrapozici se Zahradnickým domem usazeným dvě terasy nad altánem. Byl vystavěn kolem roku 1725, podle některých indicií by mohl jeho autorem být K. I. Dientzenhofer. Autorem nástěnné a nástropní výmalby z roku 1737 je malíř Zacharias Johann. Novobarokní podobu získal pavilon roku 1905, což dokládá kartuše s datací nad vstupem do objektu. Svým elegantním architektonickým ztvárněním patří tato drobná barokní stavba mezi velmi cenné prvky děčínského zámeckého areálu.

Poté, co Thunové zámek i s jeho okolím prodali československému státu, byly zahrady využívány pro potřeby armády, tedy nejprve československé, poté německé, znovu československé a následně sovětské. Interiér Čajového pavilonu značně utrpěl tím, že originální vápenné nátěry omítek stěn byly přetřené vojenskými neprodyšnými nátěry a barokní figurální výmalba (provedená pravděpodobně technikou fresco) byla překryta mnoha vrstvami vápenných i hlinkových přemaleb.

V poslední dekádě však došlo v rámci obnovy děčínského zámeckého areálu i k celkové rehabilitaci Čajového pavilonu. Ta byla zakončena restaurováním výmalby interiéru, jehož poslední etapa proběhla na podzim roku 2019. Provedené restaurátorské práce respektovaly dochovaný historický stav značně narušených maleb. Neutrální retuše v bočních rizalitech se snažily jemně podtrhnout kvality barokních maleb a vkusně vypovídají o jejich vývoji, v kterém se nevratně odrazilo nemístné využívání stavby v minulosti. Zrestaurování malířské výzdoby, která byla dlouhou dobu zakryta, zásadně přispělo k celkovému estetickému vnímání této drobné stavby.

Fotografie ke stažení