ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Lucký mlýn

Bývalý vodní mlýn, v jehož barokní budově je unikátně dochováno technické zařízení, které pochází převážně z počátku 20. století. Dnes se jedná o jediné provozuschopné vodní kolo v okresu Litoměřice.

 čp. 45, st. p. č. 68, k. ú. Chodovlice, r. č. 102906

Lucký mlýn se nachází v jihozápadní části okresu Litoměřice mezi obcemi Chodovlice a Úpohlavy. Jedná se o bývalý vodní mlýn, v jehož barokní budově je unikátně dochováno technické zařízení, které pochází převážně z počátku 20. století. Mlýn byl prohlášen za kulturní památku v roce 2008. O rok později bylo přikročeno k rehabilitaci lednice a reliktu vodního kola.

Před započetím stavebních prací byla zpracována podrobná dokumentace, při které bylo identifikováno 6 fází zdiva, umístění a poloměr někdejšího druhého vodního kola a byly zhodnoceny jednotlivé konstrukce z hlediska památkové hodnoty. Dřevěné části vodního kola byly bohužel v natolik špatném stavu, že bylo nutné přikročit k jejich nahrazení kopiemi. Kovové části byly citlivě opískovány a znovu uvedeny do provozu. Přestože byla železobetonová vantroka nahrazena dřevěnou konstrukcí, podařilo se zachovat většinu stavebních fází lednice a maximum stop vypovídajících o proměnách podoby prostory a využití vodní energie. Dnes se jedná se o jediné provozuschopné vodní kolo v okresu Litoměřice.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Objekt kryté jízdárny zaujímá východní frontu domovního bloku tzv. karé „W“ nacházejícího se po jihozápadním nároží náměstí Československé armády. Jízdárna byla...

Sousedský spolek Merboltice – jeho soustavná a aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek v Merbolticích spočívá v pořádání odborných a popularizačních...

Cena NPÚ

Vedle obytné a hospodářské části ze 17. století se ve mlýně zachovala unikátní technologie z 19. století a z první třetiny 20. století. Od roku 2009 prochází mlýn...