ANTE ET POST VELVET – Sametová revoluce a památky v severozápadních Čechách

K oslavám výročí 30 let od sametové revoluce se NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem připojuje výstavou, která mapuje přístup k péči o památky před a po roce 1989. Severozápadním Čechám uštědřilo 20. století řadu těžkých zásahů hospodářských, sociálních, ekonomických i ekologických, což se promítlo i na stavu jeho kulturního dědictví. Řada památek se nedočkala dalšího století či přežila ve značně pozměněné podobě, některé přestály díky nezájmu společnosti. Porevoluční vývoj ale nepřinesl okamžitý posun ve vnímání zděděných hodnot, památky zanikaly i v tomto období napravování společenských poměrů, nicméně postupné změny vedly a vedou k obnovování památek, a to od drobné architektury podtrhující ráz krajiny, až po velké areály známých objektů. Na vybraných tematických okruzích se tak autoři výstavy snaží doložit, že změna režimu neznamenala jednoznačně černobílé vnímání péče o památky. Vztah k dědictví po předcích je vždy vizitkou stavu společnosti.

Vernisáž výstavy proběhne 14. listopadu v 17.00 a bude doprovozena audiovizuální instalací v prostoru kostela sv. Floriána z ateliéru TIME-BASED MEDIA (FUD UJEP):

Spolu s výstavou spouští také geocachingovou hru, kterou lze nalézt na stránkách geocaching.com. Kešky jsou publikovány pod nickem Monumen (jméno je s trochou nadsázky zvoleno jako upomínka hollywoodského filmu Památkáři o programu spojeneckých armád „Monuments, Fine Arts, and Archives program“, jehož úkolem bylo zachraňování památek za 2. světové války). Jedná se o šest keší věnovaných různým památkově chráněným objektům v Ústeckém kraji, které jsou vybrány tak, aby zastupovaly rozličné typy památek, stejně jako je to koncipováno i na výstavě: zámek Pnětluky (LT), důlní revír Preisselberg u Horní Krupky (TP), podstávkové domy v Merbolticích (DC), věžový vodojem v Chudeřicích (TP), kaple svatého Vavřince v Mirošovicích (TP) a hospodářský dvůr ve Velkém Újezdu (LT). Zvolen je složitější typ keší, které donutí potencionálního hráče (návštěvníka) zevrubně prozkoumat objekty, které nepatří k nejvyhledávanějším turistickým cílům. Informace získané během hry si pak každý může rozšířit právě při návštěvě výstavy na zámku Krásné Březno.

Připraven je i program pro školy, který žáky provede po jednotlivých památkách formou poznávací hry, umožní jim zhlédnout dokumentární film z roku 1988 o záchraně fresek z kostela v Kopistech na Mostecku a z barokního špitálu v Duchcově, a také si vyzkoušet to, co je k práci památkáře nezbytné – znalosti z archeologie, architektury či dějin umění.